icon
Už túto jeseň nový tréning OKR zmysluplne, Základy Agile a Scrum, Product Ownership, Scrum Mastership a DevOps

Stručný návod k Scrum

cover

Hľadáte stručný návod k jednotlivým ceremóniám Scrum? 

Scrum Guidelines sme publikovali ešte v roku 2011, no akosi sme na tento materiál pozabudli. A pri tom na kurzoch účastníci hľadali niečo podobné.

Pri začiatkoch s Agile ľudia hľadajú jednoduchý návod k Scrum, ktorý im umožní začať s Agile transformáciou rýchlejšie a, predovšetkým, zmysluplne a správne.

V roku 2011 sme v ScrumDesk už pomáhali prvým Agile tímom na Slovensku. Práve vtedy sme spísali dohromady krátky materiál určený pre Produktových vlastníkov, Scrum Mastrov, Agile tímy a ich lídrov, ktorý obsahuje:

Popisy artefaktov

Popis artefaktov v agilnom vývoji softvéru zahŕňa detailný pohľad na rôzne výstupy a dokumenty, ktoré sa vytvárajú počas vývojového procesu. Tieto artefakty zahŕňajú zoznamy úloh, užívateľské príbehy, technické dokumentácie, testovacie plány a ďalšie. Ich hlavným účelom je uchovávať informácie o stave projektu, zabezpečiť transparentnosť a umožniť efektívnu spoluprácu v tíme. Každý artefakt má svoju špecifickú funkciu a môže byť aktualizovaný a prispôsobený podľa potrieb projektu.

Ako má vyzerať štruktúra produktového backlogu

Produktový backlog je zoznam všetkých požiadaviek na produkt, ktoré majú byť vyvinuté v budúcnosti. Štruktúra produktového backlogu by mala zahŕňať užívateľské príbehy alebo funkčné požiadavky, ktoré sú priorizované podľa ich dôležitosti a hodnoty pre zákazníka. Každá položka v backlogu by mala byť dostatočne detailná a jasne definovaná, aby tímy mohli pochopiť, čo je potrebné vyvinúť. Štruktúra by mala zohľadňovať aj aktualizácie, nové požiadavky a odstránenie zastaralých položiek.

Popis Scrum ceremónie

Scrum ceremónie sú pravidelné stretnutia v rámci Scrum metodológie, ktoré majú za cieľ zabezpečiť efektívnu komunikáciu, spoluprácu a zodpovednosť v tíme. Medzi tieto ceremónie patrí Daily Standup (Scrum Daily), Sprint Planning, Sprint Review a Sprint Retrospective. Na týchto stretnutiach sa má dosiahnuť zdieľanie informácií o stave projektu, plánovaní nasledujúcich iterácií, hodnotení výsledkov a zlepšovaní pracovného procesu. Každá ceremónia má svoje definované ciele, zodpovednosti účastníkov, vstupy (napr. produktový backlog) a nástroje, ako napríklad Scrum board na vizualizáciu úloh.

Agendy stretnutí

Pre každú Scrum ceremóniu by mala existovať jasná agenda, ktorá určuje, čo sa má na stretnutí dosiahnuť a v akom poradí sa majú témach venovať. Napríklad na Sprint Planningu by agenda zahŕňala overenie cieľov sprintu, rozklad produktového backlogu na úlohy a odhad trvania úloh. Transparentná agenda pomáha zabezpečiť, že všetci účastníci sú na rovnakej stránke a stretnutie prebieha efektívne.

Popisy zodpovedností roly Scrum Master a Product Owner

Scrum Master je zodpovedný za zabezpečenie správneho dodržiavania Scrum metodológie v tíme. Jeho úlohy zahŕňajú tréning tímu, odstraňovanie prekážok a podpora komunikácie. Product Owner je zodpovedný za určenie prioritiek v produktovom backlogu a zabezpečenie, aby tím vyvíjal funkcionality, ktoré majú najväčšiu hodnotu pre zákazníka.

Kontrolné zoznamy pre Scrum Mastra

Scrum Master by mal mať k dispozícii kontrolné zoznamy, ktoré mu pomáhajú sledovať a riadiť rôzne aspekty projektu a tímu. Tieto zoznamy môžu obsahovať položky týkajúce sa dodržiavania Scrum pravidiel, monitorovania postupu projektu, riadenia rizík a zabezpečenia efektívneho priebehu ceremónií.

Malý slovník pojmov Agile

V rámci Agile metodológií existuje množstvo špecifických pojmov a termínov. Malý slovník pojmov Agile by mal obsahovať vysvetlenie kľúčových termínov, ako sú User Story, Velocity, Kanban, Lean, Scrum, Sprint, Burndown Chart, a mnoho ďalších. Tento slovník by mohol byť užitočný pre nových členov tímu, aby sa rýchlo zoznámili s agilnými konceptmi.

Popísanie stratégie produktu

Popis stratégie produktu by mal zahrňovať definovanie cieľov produktu, cieľov zákazníka, konkurenčného prostredia, trhového výskumu a plánu, ako dosiahnuť tieto ciele. Stratégia produktu by mala jasne stanoviť, akým smerom sa bude produkt vyvíjať a akým spôsobom bude zákazníkom prínosný. Táto stratégia by mala byť neustále aktualizovaná a prispôsobovaná meniacim sa potrebám a trhovým podmienkam.

Scrum Guidelines návod

Našim zámerom nebolo popísať Scrum podobne ako v iných materiáloch a knihách. Snažili sme sa zamerať na tím, ktorý potrebuje rýchly návod.

Stiahnite si Stručný návod k Scrum, alebo aj knihu Scrum a XP zo zákopov v slovenskom preklade.

AgileNávodScrum

Mohlo by Vás zaujímať

Kedy zaviesť Agile. Cynefin pomôže s rozhodnutím

Kedy zaviesť Agile. Cynefin pomôže s rozhodnutím

Kedy zaviesť Agile? V článku priblížime, ako sa rozhodnúť, v akých situáciách má zmysel zavádzať Agile. Článok...

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Ako si vybrať nástroj pre projektový manažment

Projektový manažment sa vzhľadom na zmenu fungovania firiem smerom k Agile mení a prispôsobuje. Pripravovať podrobné...

Vánoční dárky pro agilisty na poslední chvíli

Vánoční dárky pro agilisty na poslední chvíli

Co dát komu pod stromeček? Otázka, která mnoho z nás straší pomalu od října (či chcete-li od októbra). Máte mezi...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme