Value Proposition Canvas

Produkt je možné tvoriť pre každého a pridávať do neho všetky požadiadavky, ktoré si klienti a používatelia vymyslia. Táto cesta je dnes bežná, avšak vedie k zložitým produktom, pre ktoré sa zákazníci nerozhodnú, alebo ktoré skoro prestanú byť kvôli konkurencii úspešné.

Globalizácia prináša veľký tlak na jedinečnosť produktu a zasiahnutie problém klientov, nielen slepé pridávanie vlastností.

Value Proposition Canvas je popisom používateľa produktu, jeho práce, bolestí a toho čo hľadá. Čo mu produkt môže ponúknuť, ako lieči bolesti a podporuje očakávania. Aplikácia, ktorá rieši problémy klienta je klientom skôr akceptovaná v porovnaní s aplikáciou, kde nie sú jasné dôvody existencie vlastností v produkte.

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

 

Customer JobsAktivity používateľa, ktoré robí počas práce a ktoré má vytváraný produkt riešiť.
PainsBolesti, problémy, ktoré používateľ má v pracovnom živote.
GainsPridaná hodnota, niečo čo používateľ privíta ako zjednodušenie, zefektívnenie, výhodu
Pain relievers, liekyVlastnosti, ktoré pomôžu odstrániť problémy uvedené v časti Pains.
Gain creatorsVlastnosti podporujúce vlastnosti uvedené v Gains.
Product and servicesNázov produktu a služieb, ktoré sú popisované.

 

Takto popísaný by mal byť každý typ používateľa produktu, alebo predstaviteľa (stakeholder) pred samotnou prípravou backlogu produktu.

 

 

 

TIP: Kniha Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want