icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Chcete byť správnym manažérom v agilnom prostredí?

Manažér, agilná spoločnosť, agile, scrum

Tiež ste vo vašom tíme začuli vetičku: „Manažment si opäť raz niečo zmyslel…“? Mohokrát vývojové tímy takto reagujú na zmenu. No často mylne predpokladajú, že manažment im chce zle. A bohužiaľ čsto je dôvodom aj spôsob, akým manažment zmenu komunikuje.

Prečo sa teda objavil manažment? Ako manažment pomáha a na čo je potrebný? Ako spojiť svet  vývojára a svet manažéra v agilnej spoločnosti?

Prečo manažment?

Manažérske myslenie sa objavilo už u starých sumerských obchodníkov. Prechod z manufaktúrnej výroby na industriálnu si vyžadoval zmeniť princípy tvorby produktov a organizácie práce. Produkty sa začali vytvárať väčším množstvom ľudí, ktorých bolo potrebné efektívne organizovať  tak, aby sa zvyšovala produktivita a zároveň mala správny ekonomický efekt pri dosiahnutí stanovených cieľov.

Od vtedy prešiel manažment mnohými transformáciami definovanými známymi autormi ako napr. Adam SmithFrederick Winslow Taylor alebo Peter Drucker. Najnovší vývoj manažmentu nás privádza k teórii obmedzení, Six Sigma a samozrejme aj agile.

Aj agilné projekty musia spĺňať rovnaké predpoklady: efektivitu produktivity, naplnenie cieľov, organizáciu práce a samozrejme ekonomické ukazovatele. A práve preto aj v takýchto tímoch môže manažér byť nápomocný a prospešný.

Ako sa však vystupovať ako manažér v tomto prípade?

Manažér

Douglas McGregor v šesťdesiatych rokoch postuloval Teóriu X a Y, ktorá delí prístup manažérov do dvoch skupín – X a Y.

Manažéra X je presvedčený, že ľudia sú leniví a práca ich nenapĺňa. Preto manažér X preferuje riadenie príkazmi, ktorých realizáciu kontroluje  dávaním termínov a jasných inštrukcií ako príkazy naplniť. Názor podriadených nie je podstatný, podstatné je naplnenie príkazov.

Manažér Y funguje v inom móde. Je presvedčený, že ľudia chápu prácu ako ľudskú prirodzenosť. Tá ich nielen napĺňa, ale dokonca hľadajú spôsoby ako prijať zodpovednosť pri využití svojich najlepších schopností.

Ľudia však často nevidia aké sú ich najlepšie schopnosti. A preto tento manažér podnecuje, inšpiruje. Pomáha podriadeným s dosiahnutím požadovaného cieľa  a podporuje ich v ich snažení.  Ale asi to najdôležitejšie, aktívne počúva.

Manažér Z

V neskoršom období sa objavila aj definícia ďalšieho typu manažéra. Manažér Z podporuje identifikáciu podriadených s firmou. Práve zamestnancom totiž záleží na úspešnosti firmy.

Manažér Z nepovažuje ľudí za zdroje. Preferuje vytváranie rodinnej atmosféry, podporuje tradície firmy a vytvára sociálne prostredie. A preto tento typ manažéra aj poskytuje slobodu a vytvára dlhodobé vzťahy.

Často je tento spôsob manažmentu označovaný aj za japonský spôsob. Možno ste o takomto prístupe počuli aj v kórejských spoločnostiach, v ktorýcj je bežné, že zamestnanec pracuje vo svojej firme po celý život.

Agilné tímy fungujú dobre ak spolupracujú s manažérom Y. Pár tímov má šťastie na manažéra Z.

Manažér v agilnom tíme

Manažér môže tímu pomôcť:

 • Nastaviť tím na úspech. Predovšetkým na začiatku transformácie.
 • Byť servant leadrom.
 • Aplikovať Kaizen v bežnom živote.
 • Neriadiť priamo, ale vytvoriť podmienky pre úspech tímu.
 • Vytvoriť správne komunikačné rozhrania medzi tímom a organizáciou.
 • Pomáhať stanoviť hranice a pravidlá komunikácie.
 • Vytvárať dôveru v tíme aj v tím samotný.
 • Podporovať otvorenosť.
 • Byť koučom.
 • Pomáhať odstraňovať problémy tímu, ktoré nevie odstrániť.
 • Pomáhať rozvíjať agilnosť organizácie.
 • Zamerať sa viac na stratégiu, nie taktiku prístupu.
 • Motivácia tímu a oslava úspechu.
AgileManažmentZodpovednosť

Mohlo by Vás zaujímať

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

The State of Agile je najstarší zdroj o stave Agile vo svete, ktorý už skoro druhé desaťročie ponúka inšpirácie...

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 2.

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 2.

Aká otázka ohľadom Agile padá na vás, koučov, najčastejšie? Dušan: Musí byť stand-up? Jirka: Presne tak. Potrebujeme...

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 1.

AUA #1: Spýtajte sa nás na Agile, časť 1.

Na koniec tohto roku sme sa rozhodli pripraviť pre priaznivcov Agile vysielanie venované otázkam a situáciám, ktorým...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme