Mike Leber

MANAGEMENT 3.0 = MODEL PRE AGILNÝCH LÍDROV

.

Kto to je?

Agile je kľúčom pre organizácie, ktoré chcú zmeniť svoje procesy na vysoko adaptívne, posilniť spoluprácu a zaviesť udržateľnú invenčnosť do spôsobu práce.

Mike Leber vedie semináre, počas ktorých sa venuje problematike agilných lídrov. Učí ich ako budovať živú ekosféru vo svojej organizácii a ako prežiť v zložitom prostredí. Mike trénuje agilné metódy už mnoho rokov. Má dlhotrvajúce skúsenosti s prácou vo veľkých priemyselných organizáciach, rovnako aj s menšími tímami a start-upmi.

Prečo si ho vypočuť?

Odhliadnuc od jeho profesionálneho angažmá, sa Mike venuje aj agilnej komunite. Verí v silu spoločného učenia sa a spoločnej tvorby. Jeho zanietenosť pre Agile a skúsenosti posúva ďalej aj prostredníctvom svojho blogu, ktorý sa určite oplatí navštíviť.

O príspevku

Agilná organizácia Management 3.0

Management 3,0 je dnes na Slovensku nový (možno provokatívny) prístup k manažmentu. Prichádza však s princípmi a postupmi, ktoré z manažéra robia viac lídra a podporovateľa. Je zameraný na ľudí, na ich osobný rast a posun, na vzájomné pochopenie sa, a aj preto je pre Agile manažérov povinný.

Michael sa touto témou zaoberá dlhú dobu. Počas ScrumImpulzu 2014 dá šancu pochopiť Management 3.0 aj nám ostatným.

Jeho práca

Kontakty

Twitter, LinkedIn