Ako na user stories splitting správne? V predchádzajúcich článkoch ste sa mohli dozvedieť ako na delenie požiadaviek podľa krokov procesu a podľa operácií. V tejto časti sa pozrieme na delenie podľa obchodného pravidla.

Obchodné pravidlá

Svet obchodu dnes funguje, aj vzhľadom na komplexnosť produktov, globálnu konkurenciu a zložitosť IT systémov, v zložitých obchodných procesoch plných výnimiek. Úver pre klienta vs. úver pre neklienta. Úver s poistením, alebo bez neho. TV k paušálu, alebo bez neho. Limit 50 SMS za mesiac. Zľava pri celoročnom predplatnom, alebo ak klient používa viacero modulov súčasne.

Variácie biznisových produktov umožňujú firme ostať konkurencieschopnou za cenu malých ústupkov.

Variácie poslúžia produktovým vlastníkom vynikajúco pri delení požiadaviek a hľadaní minimum marketable produktu.

Netflix

Pri Netflix aplikácii máme viacero možností, kde môžeme uplatniť takéto delenie. V prvom príklade sa môžeme pozrieť na:

 • prehrávanie filmov,
 • prehrávanie serálov,
 • alebo napr. prehrávanie trailerov, alebo reklám.

Aj keď nie priamo v Netflix, v nejakej podobnej aplikácii si viem predstaviť:

 • prehrávanie plateného obsahu,
 • prehrávanie voľne dostupného obsahu,
 • prehrávanie obsahu influencerov.

A možno najjednoduchším príkladom je prezeranie dostupných titulov podľa žánru, herca, roku, hodnotenia a pod.

User stories splitting by business rule variation - Netflix example

Banková aplikácia

V bankových aplikáciách je pravidlo delenia podľa obchodného pravidla uplatňované najčastejšie. A podceňované zároveň. Podľa názoru mnohých je totiž nutné pokryť najprv všetky obchodné variácie a až potom je možné publikovať produkt. A práve toto obmedzuje konkurencieschopnosť banky.

Mnohokrát totiž stačí cieliť s produktom na užší zákaznícky segment a postaviť v IT produktoch základnú kostru, na ktorú sa dá „nabaliť“ množstvo výnimiek neskôr.

Tak napr. získanie úveru môže byť vyvinuté:

 1. najprv pre poriadnych klientov banky bez záväzkov,
 2. potom pre klientov, ktorí majú kreditnú kartu a platia ju mesačne,
 3. potom pre klientov, ktorí majú úver v inej banke a chcem ho k nám preniesť,
 4. a potom pre ostatných.

Alebo najprv sa sústredíme na študentov, potom na zamestnancov, neskôr na malých a stredných podnikateľov. Alebo najprv bude produkt dodaný pre vlastníkov platinum kariet, potom korporátnych, tak zlatých a ako poslední budú mať produkt študenti s kreditnou kartou.

Ďalším príkladom je okamžitá platba, platba nasledujúci deň, alebo naplánovaná platba na neskôr. Alebo osobný účet vs. firemný účet.

User stories splitting by business rule variation - bank financial application example

Poisťovňa

Poistky, poistky a ich výnimky. Poznáte to sami z osobnej skúsenosti. Stačí sa zamyslieť nad cestovným poistením:

 • Chcete celoročné poistenie, alebo iba pre nasledujúcu cestu?
 • Pracovná, alebo súkromná cesta?
 • Poistenie rodiny?
 • Poistenie batožiny, škody, zmeškaných letov, úrazov?
user stories splitting by business rule variation insurance sample poistovna

eCommerce

V eCommerce svete je to veľmi podobné ako v banke. Množstvo produktov, súvisiacich, alebo nesúvisiacich služieb, typov klientov. Super predpoklad pre jednoduché delenie požiadaviek a ich lepšiu priorizáciu. A následne aj rýchlejšiu dodávku, stačí aplikovať princíp minimálneho produktu.

V Amazon aplikácii to môže byť tak obľúbené Kupiť ihneď, Kúpiť, resp. Kúpiť so zľavovým kódom. Alebo dodávka poštou, DHL, DPD, UPS, alebo osobný odber. Rovnako sa aplikácia môže inak správať pre registrovaného klienta, firmu, alebo partnera. Alebo kúpa produktu bez poistenia a s dodatočným poistením.

User stories splitting by business rule variation - ecommerce application example

Telco eCare aplikácia

A čo môže produktový vlastník spraviť s aplikáciou telekomunikačného operátora pre správu svojho účtu? Z našej skúsenosti vieme, že telekomunikačný operátor má často rádovo do niekoľko stoviek produktov a ich variácií.

Už prihlásenie poskytuje viacero možností. Prihlásenie sa pomocou mena a hesla, telefónnym číslom, Google, Facebook.

Produkty, alebo ich časti ako napr. volania, sms, volania v zahraničí, Internet s rôznymi balíčkami dát, produktové balíčky TV a Volanie. Variácia môže byť aj v spôsobe obnovovania kreditu. Či už automatického, alebo manuálneho. Alebo napr. automatické predĺženie dát, no max. 3 krát. Potom musí nasledovať manuálne obnovenie dátového kreditu.

Podobne variáciou obchodného pravidla môže byť podpora cez chat, alebo operátora. Resp. Zavolajte mi program podpory.

User stories splitting by business rule variation - telco ecare example

HR

Aj v HR sa dajú nájsť variácie podľa obchodného pravidla. Môže to byť napr. podpora zamestnanca vs. podpora dodávateľa vs. podpora kontraktora.

Alebo proces prijímania zamestnancov. Pre niektorých to môže znamenať iba pohovor, pre iné profesie aj testy, inokedy pozorovanie pri práci s tímom, alebo práca na skúšobnom zadaní.

Podobne aj ukončenie pracovného procesu výpoveďou, odchodom na dôchodok, porušením pracovných predpisov, alebo zmenou zamestnania.

User stories splitting by business rule variation - hr example