Novinky v SAFe 5.0: biznis agilita a sústredenie na zákazníka

V decembri 2019 bola oficiálne predstavená nová verzia Scaled Agile Framework (SAFe) 5.0 pre Lean Enterprises, ktorá okrem iného prichádza s dôrazom na biznis agilitu a zákazníka. Cieľom zmien je zlepšiť schopnosť korporácií reagovať na rýchlo sa meniace podmienky trhu. Aby v dnešnej dobe organizácie nie len prežili, ale aj uspeli.

V článku vám popíšeme najpodstatnejšie zmeny v SAFE 5.0 a vysvetlíme ich dopad. Prehľad všetkých zmien je dostupný na oficiálnej stránke SAFe alebo v krátkosti zhrnuté v prezentácií What’s new in SAFe 5.0.

7 kompetencií biznis agility

S novým zameraním na biznis agilitu bol predstavený prehľad siedmych základných kompetencií sústredených okolo zákazníka (grafika vyššie). Každá kompetencia je osobitne vysvetlená a popisuje aké vedomosti a schopnosti sú potrebné, aby ju firma dosiahla. Implementácia biznis agility do SAFe a pozornosť venovaná zákazníkovi je dôležitá zmena, pretože robí celý framework menej rigidný a snaží sa dosiahnuť agilitu vo firmách ako schopnosť rýchlej reakcie na neustále sa meniace podmienky trhu.

Dosiahnutie biznis agility znamená, že celá organizácia – nie len vývoj – funguje na základe kontinuálneho a proaktívneho dodávania inovatívnych biznis riešení rýchlejšie ako konkurencia.

So snahou dosiahnuť biznis agilitu pribudli aj nástroje, ktoré firmám pomôžu zhodnotiť svoj súčasný stav, identifikovať svoje slabiny a posunúť sa ďalej. Business agility self-assesment je metrika, ktorá zhodnocuje stav biznis agility firmy vyhodnotením niekoľkých indikujúcich faktorov pre každú zo siedmych kompetencií. Výsledkom je pavúkový graf, ktorý jasne ilustruje, v ktorej kompetencii má spoločnosť nedostatky.

Zákaznícka centricita a dizajnové myslenie

V rámci Agile Product Delivery (Agilného dodania produktu) pribudlo customer centricity a design thinking(zákaznícka centricita a dizajnové myslenie). Dnes trh jasne ukazuje, že zákazník a jeho potreby sú dôležitým faktorom vo vývoji a produktová stratégia musí byť postavená okolo neho. SAFe 5.0 preto implementoval tieto zmeny a snaží sa zákaznícku centricitu zdôrazniť naprieč celou firmou, nie len na top manažment úrovni.

Na identifikáciu zákazníka, analýzu problému a hľadanie vhodného riešenia sú preto dostupné nástroje ako persony, customer journey mapa (mapovanie zákazníckej cesty), story mapa (príbeh mapa) a iné.

So zákazníckou centricitou sa zdôrazňuje aj dizajnové myslenie, ktoré spočíva v inkrementálnom vývoji malých prototypov. Ku každému prototypu si musíme klásť otázky: Je produkt čo sme očakávali? Vieme dodať správne riešenie? Chce takýto produkt zákazník? Vývoj v takomto štýle pomáha udržať dôraz na zákazníka a rýchlo reagovať na vzniknuté požiadavky.

Duálna štruktúra

SAFe 5.0 business agility

Každá firma má svoju hierarchickú štruktúru. Väčšinou je to tím, tím líder a tímy zoskupené do oddelení. Pre korporácie a akékoľvek menšie alebo väčšie spoločnosti je však náročné meniť túto štruktúru pri transformácii. Ešte náročnejšie je meniť ju tak často aby sa neustále prispôsobovala novému value stream(toku hodnoty). Pri takejto organizácií tímov nastávajú časté zmeny, čo v ľuďoch vyvoláva neistotu kam patria alebo kam sa v rámci organizácie zaradiť.

Riešením nie je zahodiť čo vieme a začať odznova. Potrebujeme ďalší systém – systém, ktorý používajú tí najúspešnejší podnikatelia. Potrebujeme duálny operačný systém. John P. Kotter

Preto bol v SAFe 5.0 predstavený nový typ systému – duálna štruktúra. Skladá sa z hierarchickej štruktúry, ktorá udržiava stabilitu a efektivitu, a z value stream network (virtuálnej siete ľudí), ktorá tvorí zázemie pre rýchlejší vývoj a inovácie. „Poznám kolegu z toho oddelenia, vie nám pomôcť“ Takéto zmýšľanie sa SAFe 5.0 snaží vybudovať.

Strategické témy a OKR

Strategické témy dostali Objectives and Key Results (OKR), ktoré môžu byť použité na definíciuorganizáciu a komunikáciu dôležitých informácii o témeObjective (cieľ) by mal byť krátky, zapamätateľný a inšpiratívny popis cieľa v rámci strategickej témy. Key results (kľúčové výsledky) poskytujú metriku, ktorá indikuje stav splnenia témy. Vychádzajú z nich epiky, pričom jeden epik môže napĺňať jeden alebo viac kľúčových výsledkov. Napojenie strategických tém na backlog, prostredníctvom OKR, navyše poskytuje ucelený obraz o tom ako splnenie user story prispieva k splneniu strategickej témy.

Chcete viac? Príďte na Meetup

Novinky v SAFe 5.0, skúsenosti so škálovaním v agile a postrehy k Product Ownershipu budú témou ďalšieho agile meetupu organizovaného ScrumDeskomPozývame vás vypočuť si názory iných a porozprávať sa 7. mája do Košíc!

ZaujímavostiSAFeManažmentProdukty

Mohlo by Vás zaujímať

SAFe Summit 2021

SAFe Summit 2021

Podujatie trvalo dva dni a obsahovalo viac ako 51 prezentácií a prednášok. Najviac nás zaujali tieto....

Continuous Delivery Pipeline je tepna SAFe

Continuous Delivery Pipeline je tepna SAFe

Ak je PI Planning "tlkot srdca" SAFe-u, CDP je jeho hlavnou tepnou. Predstavuje cestu riešení, nových funkcionalít či...

Bezpečný škálovaný Agile so SAFe

Bezpečný škálovaný Agile so SAFe

Veľa firiem sa rozhodlo implementovať SAFe preto, aby vyriešili svoje problémy, ale tak ako pre ostatné agilné frameworky,...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme