Chcete sa dozvedieť čo Agile znamená a nakoľko je vývoj pomocou Agile a Scrum iný?  Táto séria článkov vám poskytne prehľad základných princípov a techník používaných agilnými tímami pri tvorbe produktov.