web analytics
Články2020-02-12T20:03:55+01:00

Zmysluplne o Agile, Scrum, Kanban a SAFe

Intergalaktický zoznam mega užitočných zdrojov ku Retrospektíve

1. apríla 2021|Categories: Články|Tags: , , , , , |

Veľmi dobre si aj z osobnej skúsenosti uvedomujeme, že pri množstve práce a tlaku okolností, je často náročné dokázať sa osobne zlepšovať, snažiť sa stmeľovať a posúvať dopredu tím ľudí, s ktorým zdieľame pracovné no často aj osobné výzvy. Aj preto sme sa u nás v ScrumDesku rozhodli pre vás zozbierať množstvo užitočných zdrojov ku Retrospektíve, ktoré naši mentori používajú na inšpiráciu, či už potrebujú príklad na efektívne riešenie bežných zaseknutí, alebo námet na nové techniky vedenia a vyhodnocovania Retrospektívy. Či už máte 10 minút, alebo celý víkend, veríme, že nájdete nápady a príklady, [...]

Retrospektíva je nielen o efektivite

26. februára 2021|Categories: Články|Tags: , , , , , |

Ľudia chcú byť lepší Retrospektíva je jedna z najdôležitejších a zároveň najviac podceňovaných ceremónii v Scrume. Tak ako každá iná Scrumom definovaná ceremónia, jej úlohou je poskytnúť tímu priestor na vhľad do fungovania tímu. Na základe zisteného môže tím prispôsobiť svoje každodenné fungovanie a zlepšovať nielen atmosféru, ale aj efektivitu svojej práce. Ide o aplikáciu empirizmu spoločným, skupinovým definovaním slabostí a zároveň nachádzanie spôsobov ich odstránenia či minimalizovania. Tento empirický prístup vhľadu a adaptácie je jadrom celého Scrum a prestupuje celou príručkou Scrum Guide. Predpokladom dobre fungujúceho (Scrum) tímu je otvorenosť, dôvera, rešpekt a odvaha povedať si [...]

ScrumDesk mentor Karol Kocúr: Pri práci s tímami dávam veľa na intuíciu

28. decembra 2020|Categories: Články|Tags: , , , |

Keď prišla Karolova prvá skúsenosť so Scrumom, hneď sa mu zapáčil, pretože podobné ceremónie fungovania používal na náročnom projekte už predtým, intuitívne. V ScrumDesku je Karol rok a okrem mentoringu tímov, pracuje ako SAFe Program Konzultant zodpovedný za tréningový program Scaled Agile Framework (SAFe) a jeho implementáciu u klientov. Prečítajte si viac o ňom, jeho práci mentora a jeho ceste k Agile. Kto si? "Kto som" definuje vnímanie môjho okolia. Takže na túto otázku väčšinou odpovedajú druhí ľudia. Mám kamaráta, ktorý hovorí, že som ako Hannibal Smith, stále mám plán a som pripravený na [...]

ScrumDesk mentor Jiří Bečvář: Mám rád tie momenty, keď do seba zrazu všetko zapadne

10. decembra 2020|Categories: Články|Tags: , , , |

Jiří Bečvář sa k ScrumDesku pridal tento rok ako mentor a spoluzakladateľ novej pobočky v Čechách. ScrumDesk však pozná už viac ako 6 rokov a Dušana Kocúreka počas tohto obdobia považoval za svojho mentora. Prečítajte si viac o tom prečo sa rozhodol stať sa mentorom, čo ho na jeho práci teší a kde hľadá inšpiráciu. Kto si? Som človek, ktorý nekonečne verí v silu ľudského poznania a ducha. Čo si robil, kým si sa stal mentorom? Tesne pred nástupom do ScrumDesku som pracoval vo finančnej organizácii ako Product Owner a predtým ako projektový manažér na niekoľkých projektoch, ktoré som sa rozhodol vyvíjať [...]

Waterfall vs Agile. Čo je lepšie?

7. decembra 2020|Categories: Články, Zaujímavosti|Tags: , |

Waterfall alebo Agile? Diskusie o waterfall vs. Agile sú väčšinou stavané na silnej argumentácii prečo je tá "moja" lepšia ako tá druhá. V ScrumDesku to však takto nevnímame. Agile aj Waterfall sú dva prístupy, ktoré sú vhodné zväčša pre iné východiská projektov. Násilné trvanie na stanovisku "Agile je to pravé", alebo "Waterfall je lepší, lebo dlhšie existuje" je vyrieknuté často iba na základe viery a plytkého pochopenia. Keď nás oslovila Komora projektového riadenia s témou "Battle Agile vs. Waterfall", rozhodli sme sa zúčastniť takejto diskusie. Zároveň sme sa snažili posunúť diskusiu mimo [...]

Online tréning Scrum Mastership, 20-21.10.2020

28. septembra 2020|Categories: Články|

O kurze Mono zukuri wa hito zukuri – Vývoj produktov začína vývojom ľudí Perfektný Scrum Master ovláda omnoho viac než len techniky facilitácie stretnutí. ScrumMaster by mal okrem základných agilných princípov veľmi dobre rozumieť aj teórii obmedzení, zavádzaniu zmien v organizáciách a princípom ako sa tímy formujú, fungujú a motivujú. Kurz dopĺňa certifikačný kurz Certified ScrumMaster. Odporúčame ho ScrumMastrom, ktorí cítia, že potrebujú aj posun v soft-skill oblastiach a nadobudnúť skúsenosti z praxe. Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy. Pre koho Scrum Mastri, lídri tímov, produktový a projektový [...]

Go to Top