Chief Product OwnerChief Product Owner

Vývoj komplexnejších produktov znamená zapojenie väčších tímov, ktoré pracujú na vývoji jednotlivých častí produktu, resp. viacerých systémov tvoriacich výsledný produkt.

V takomto prípade sa odporúča škálovanie aj roly produktového vlastníka. Za vývoj produktu by mala byť definovaná jedna osoba označovaná ako Chief Product Owner. Táto rola nie je súčasťou základného Scrum rámca, no v praxi sa ukazuje ako veľmi podstatná predovšetkým v enterprise spoločnostiach.

Kto je typicky Chief Product Owner:

  • Produktový manažér
  • Projektový manažér
  • Senior business analytik

Zodpovednosti chief product ownera:

  • Komunikuje s top stakeholdermi produktu.
  • Spolupracuje s Chief Product Ownermi, resp. produktovými vlastníkmi iných, závislých, systémov.
  • Koordinuje tvorbu produktu na high level úrovni.
  • Zodpovedá za víziu celého produktu, produktoví vlastníci potom za jednotlivé časti produktu.
  • Pripravuje stratégiu tvorby produktu vo forme viacerých Minimum Viable Product (MVP), ktoré postupne rozširujú produkt.
  • S pomocou architektov a ďalších produktových vlastníkov koordinuje rozdelenie požiadaviek do rôznych častí systému, resp. do iných systémov.
  • V backlogu zodpovedá za témy (biznis iniciatívy), features, maximálne za epiky. Nie je zodpovedný za požiadavky na úrovni user stories.

Chief Product Owner

Táto rola je v príncípe rovnaká ako produktový vlastník no zameraná viac na víziu, stratégiu a high level požiadaviek v backlogu.