Raci matica zodpovedností – Ako nastaviť kompetencie v agilnom tíme

V agilných tímoch, v ktorých sú zapojené aj tradičné roly, je potrebné nájsť kompromis medzi zodpovednosťami a schopnosťami členov tímu. Najčastejšou príčinou konfliktov je nejasná definícia rolí čo neskôr vedie k zlyhaniam tímu.

RACI matica je nástrojom, ktorý pomôže vyjasniť zodpovednosti za jednotlivé aktivity. Definuje sa pri zavádzaní agilných praktík do tímu. Reviduje sa raz ročne.

Matica je tvorená:

  • Riadkami, ktoré obsahujú jednotlivé aktivity a zodpovednosti.
  • Stĺpcami pre roly.
  • V políčku, ktoré je prienikom riadku a daného stĺpca sa zapisujú nasledovné hodnoty:
ResponsibleRobí danú aktivitu.
AccountableZodpovedný za výsledok aktivity.
ConsultedKonzultovaná osoba.
InformedOsoba informovaná o výsledku, priebehu.

Príprava matice si vyžaduje účasť všetkých dotknutých rolí. Maticu je dobré tvoriť iteratívne počas viacerých jednohodinových stretnutí. V tímoch s komplikovanejšou situáciou to môže požadovať aj niekoľko stretnutí, keďže pri tvorbe takejto RACI matice sa budú zároveň riešiť aj konflikty.

RACI matica zodpovednosti agile team tim

Príklad RACI matice

Vzhľadom na rozdiely v produktoch, tímoch, procesoch a organizácií bude vaša RACI matica vyzerať možno inak ako v inom tíme vašej firmy. Nie je to problém, naopak je to signál, že ľudia preberajú zodpovednosť. Časom sa bude žiadať určiť zodpovednosti ako minimálny štandard v rámci celej firmy.

RACI matica príklad

Príklad RACI matice enterprise Agile tímu

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme