icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Základné východiská Agile

Pochopiť Agile nie je zložité. Je nutné však spoznať východiská tohto prístupu, keďže sú iné ako nás učili v škole a neskôr v zamestnaní.

  1. Nemôžete poznať všetky požiadavky potrebné pre vytvorenie produktu na začiatku projektu.
  2. Zákazníci nevedia presne povedať čo chcú na začiatku projektu, ale vedia vyjasniť potrebu počas projektu.
  3. Spätnú väzbu chcete tak často a tak skoro ako je to možné.
  4. Fungujúci kód je najlepším spôsobom sledovania progresu vývoja produktu.
  5. Spoločne pracujúci tím minimalizuje oeskorenia a stratu informácií medzi ľuďmi.
  6. Testovanie na začiatku vývojového cyklu zlepšuje konverzáciu medzi zákazníkmi, vývojármi a testermi, a preto zlepšuje kvalitu.
  7. Manažment môže stanoviť čo znamená hotovo, nemal by však definovať ako toto hotovo dosiahnuť.
  8. Práca na jedinom projekte v danom čase zlepšuje produktivitu tímu.

Tieto východiská sú v rôznych metodikách implementované rôzne, ale každá implementácia cieli práve na tieto východiská.

V Scrum je napr. spätná väzba získavaná počas review sprintu, v Extrémnom Programovaní dokonca počas párového programovania, alebo review kódu, v Test Driven Developmente cez automatické testy.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme