icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Sprint review

Sprint review je stretnutie tímu, produktového vlastníka a zástupcov biznisu, počas ktorého tím prezentuje stav realizácie plánovaných úloh tak, aby klient vedel prispôsobiť svoje plány pre nasadenie požiadaviek, resp. pre zmenu ďalších zámerov pre nasledujúce sprinty.

Klienti, pre ktorých tím vyvíja, tak majú maximálnu transparentnosť o stave vývoja produktu a možnosť okamžitej spätnej väzby. Veľkou výhodou je aj osobné stretnutie vývojového tímu s klientmi, ktoré pomáha zlepšiť vzájomné vzťahy.

Sprint review

Ciele sprint review

 • Transparentnosť stavu pred koncom sprintu.
 • Validácia stavu riešenia požiadaviek.
 • Získanie spätnej väzby zákazníkov, resp. stakeholderov.

Pozn. Zodpovednosti jednotlivých rolí sa vzhľadom na produkt, projekt, resp. obchodný model môžu líšiť od nasledujúceho návrhu.

RolaAktivity
Produktový vlastník1. Predstavenie cieľov sprintu.
2. Predstavenie plánovaných požiadaviek sprintu, ktoré sa tím zaviazal dodať.
3. Prehľad dokončených, nedokončených, pridaných a odobraných požiadaviek sprintu.
4. Informatívny prehľad o prípadných opravách chýb a implementovaných technologických vylepšeniach.
Scrum Master1. Organizácia stretnutia a pozvanie účastníkov podľa matice stakeholderov a komunikačného plánu projektu.
2. Moderovanie stretnutia.
3. Evidencia spätnej väzby.
Tím1. Informovanie o stave riešenia požiadaviek sprintu.
2. Demo vybraných vlastností.

Agenda sprint review

 • Kedy sprint začal a kedy skončil?
 • Kto počas neho pracoval na výsledku?
 • Čo bolo cieľom sprintu?
 • Čo bolo plánované?
 • Čo bolo dokončené a čo nie?
 • Čo bolo pridané do sprintu a odobrané zo sprintu?
 • Na aké riziká a problémy tím narazil?
 • Ukážka vybraných požiadaviek.
 • Spätná väzba od zúčastnených.
 • Informácia o nasledujúcom sprinte.
AktivitaTrvanie (max)Popis
Ciele sprintu5 min.– Produktový vlastník predstaví hlavný cieľ sprintu.
– Produktový vlastník informuje účastníkov o stave implementácie roadmapy produktu.
Hlavné požiadavky5 min.– Produktový vlastník predstaví 1–3 kľúčové požiadavky sprintu.
Prehľad stavu riešenia– Produktový vlastník informuje o štatistike vývoja plánovaných požiadaviek vs. realita.
– Informovať o množstve akceptovaných, dokončených, nedokončených, pridaných a zrušených požiadaviek sprintu.
– Informácia o dôležitých technologických zmenách.
– Štatistický prehľad opráv chýb.
– Metriky sprintu a verzie.
Demo15 min.– Tím predstaví 1–3 krátke ukážky požiadaviek dokončených v sprinte.
Spätná väzba10 min.– Scrum Master vyzve účastníkov pre poskytnutie spätnej väzby
Ukončenie5 min.– Scrum Master informuje o termíne a mieste nasledujúceho dema.
– Ukončenie schôdzky.
– Scrum Master aktualizuje tímové stránky a zverejní prezentáciu použitú počas sprint review.

Očakávaný výsledok sprint review

 • Validovaný stav riešenia sprintu.
 • Aktualizovaná roadmapa produktu.
 • Získaná spätná väzba od klientov, stakeholderov, resp. závislých tímov.

Viac o Sprint review

 • Čo je sprint?
 • Plánovanie sprintu
 • Kapacita tímu v sprinte
 • Sprint BurnDown graf

Na stiahnutie

Sprint review

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme