Produktový vlastník (Product Owner)

Product Puzzle scrum kanban metrics scrum master check list

Produktový vlastník je kľúčovou rolou zodpovednou za smerovanie produktu, je jeho otcom. Typicky je to niekto z biznisu, resp. niekto kto môže biznis zastupovať.

Schopnosti    |     Zodpovednosti     |     Potreby     |     Typické chyby

Hlavnou úlohou tejto roly je maximalizovať hodnotu produktu a návratnosť produktu, resp. projektu. Správne obsadenie tejto roly je kľúčom k úspešnému produktu, resp. projektu. Produktový vlastník by nemal byť zároveň aj ScrumMastrom.

V prípade väčších tímov je potrebné zladiť aktivity a zodpovednosti tejto roly s rolou Chief Product Owner.

Produktový vlastník pracuje vo viacerých „časových pásmach“.

 • V aktuálnom sprinte zvyčajne rieši riziká, vyjasňuje otázky tímu, priebežne akceptuje už dokončené požiadavky.
 • V tom istom čase detailizuje požiadavky pre nasledujúci sprint. Spolupracuje pritom s projektovým manažérom, UX dizajnérom, architektom, vybranými senior vývojármi.
 • V tom istom čase by nemal zabudnúť sa zaoberať prácou na rozsahu nasledujúcej verzie (MVP), aby backlog tejto verzie bol dohodnutý so stakeholdermi, klientmi a dostatočne pripravený na podrobnejšie plánovanie tímom.

Schopnosti a znalosti

 • Líder a motivátor.
 • Schopnosť komunikácie s klientom aj s tímom.
 • Schopnosť tvorby a zápisu požiadaviek.
 • Biznis analýza.
 • Produktový manažment.
 • Projektový manažment.
 • Enterpreneurship.

Vplyv produktového vlastníka

Vplyv produktového vlastníka

Zodpovednosti produktového vlastníka

 • Vízia produktu.
 • Stratégia vývoja a dodávok produktu.
 • Kooperácia a komunikácia s klientmi, stakeholdermi a používateľmi produktu.
 • Spolupráca s vývojovým tímom.
 • Koordinácia vývoja a súčinnosti s inými produktovými vlastníkmi ak je produkt zložitejší.
 • Identifikáciu biznis hodnôt produktu, napr. prostredníctvom value proposition canvas, business model canvas, lean canvas.
 • Popis typických používateľov (personas), typických aktivít, problémov a výhod.
 • Identifikácia biznis iniciatív (tém).
 • Definícia MVP, MMF a ich zdetailizovanie.
 • Manažment požiadaviek a ich priebežné spodrobnenie na menšie (features, epics, user stories).
 • Uistenie sa, že tím správne chápe požiadavky.
 • Doplnenie akceptačných kritérií požiadaviek.
 • Odhad biznis hodnoty, stupňa potreby klienta (MoSCoW) a závislostí na iných tímoch.
 • Stanovenie poradia požiadaviek.
 • Správa backlogu v elektronickom nástroji, alebo vo forme fyzickej user story mapy.
 • Príprava roadmapy produktu a plánov verzií.
 • Poskytovanie spätnej väzby tímu.
 • Podpisuje sa pod výsledok realizovaný tímom.
product owner responsibilities zodpovednosti navod

Nie všetky aktivity musia byť robené produktovým vlastníkom samotným. S množstvom aktivít mu vedia pomôcť napr. konzultanti, analytici atď. Produktový vlastník je však „accountable“, má hlavnú zodpovednosť za výsledok týchto aktivít. Viď RACI matica.

Tím produktového vlastníka

Typický tím produktového vlastníka

Produktový vlastník pre svoju prácu potrebuje

 • Najlepšie 100% alokáciu na daný produkt, projekt.
 • Plná moc pre rozhodovanie o produkte.
 • Dostupnosť pre tím a klientov. Najlepšie osobná prítomnosť.
 • Dobrý tím – spoločná tvorba produktu v agile kladie oveľa vyššie nároky na schopnosť pracovať s dobrým tímom zdieľajúcim zodpovednosť za výsledný produkt.
 • Pýtať si odpustenie, nie povolenie.
 • Mať podporu pre robenie správnych vecí, vlastností, nielen urgentných.

Typické chyby produktového vlastníka

 • Nedostatočné detaily.
 • Nekonzistentnosť požiadaviek.
 • Odklonenie sa od vízie.
 • Nestanovené ciele sprintu.
 • Neúčasť na backlog groomingu a prípravách sprintov.
 • Nestanovenie rozsahu verzií.
 • Nedohodnutie smerovania vývoja produktu so stakeholdermi.
 • Nedostatočná komunikácia s klientmi, stakholdermi, resp. s tímom.
 • Nekoordinácia vývoja so Scrum Mastrom.
 • Chýbajúca koordinácia s inými produktovými vlastníkmi, s chief product ownerom a manažmentom.
 • Neprepojenie tímu, stakeholderov a klientov. Príliš veľká clona.

Súvisiace články

Iné roly

Naše tréningy

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme