Tím produktového vlastníka

V základoch Agile a Scrumu je produktový vlastník z pohľadu špecifikácie produktu hlavnou rolou. Produktový vlastník typicky spravuje produktový backlog a pripravuje detaily dostatočne vopred tak, aby tím mohol následne pracovať na požiadavkách.

Rozsiahlejšie produkty svojou komplexnosťou potrebujú viac času a úsilia na prípravu produktového backlogu. Komplexnosť vyžaduje od produktového vlastníka schopnosti z rôznych oblastí (obchod, marketing, produktový manažment). Pri väčších produktoch sa do prípravy musia zapojiť aj iné, špecializované roly.

V tomto prípade je Produktový vlastník v skutočnosti skupina.

produktovy vlastnik tim

Tzv. kruh produktového vlastníctva je tím, v ktorom sú zodpovednosti Produktového Vlastníka rozdelené podľa zamerania člena. Tento kruh môže mať okrem tabule backlogu aj svoju samostatnú kanban tabuľu. Tabuľa vizualizuje prácu na príprave požiadaviek.

Právomoci a zodpovednosti by v takomto tíme mali byť na začiatku rozdelené, napr. pomocou RACI matice. Niekedy je nutné rozhodnúť za kolektív. Produktový vlastník má vo svojom tíme rozhodovaciu pozíciu.

Tím sa pravidelne stretáva podobne ako vývojové tímy. Nemusí to byť denné stretnutie, no minimálne raz do týždňa skupina:

  • zaktualizuje backlog produktu podľa posledných požiadaviek a zmien,
  • vyberie požiadavky, ktoré bude potrebné pripraviť pre nasledujúci sprint,
  • identifikuje potenciálne riziká,
  • identifikuje závislosti externých dodávateľov a iných interných tímov, projektov a produktov.

Pozor však na to, aby sa z takéhoto spôsobu prípravy nestal malý vodopád. Cieľom nie je, aby tím fungoval iba na začiatku, ale počas celého vývoja produktu.

Zaregistrujte sa na tréning Produktového vlastníctva, kde sa dozviete viac o organizácii tímu produktového vlastníka, a aj iné praktiky produktového vlastníctva.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme