icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Benefity Agile

V dnešnom globálnom svete sa vývoj požiadaviek ťažko predvída. Technológie sa menia častejšie ako v minulosti. Používatelia sa sťažujú na produkty, ktoré neriešia ich potreby alebo kvalita nie je postačujúca. Zákazníci preto nie sú s produktmi spokojní a snažia sa ich zmeniť ďalšími požiadavkami.

Výsledok je dostupný po viac ako 6–12 mesiacoch, no konkurencia je rýchlejšia. Tímy motivujú viac peniaze a nie výsledný produkt a spokojnosť zákazníka.

Pozorujete u vás podobné indikátory? Ako však dosiahnuť úspech aj v prípade vyššie uvedených problémov? Ich riešením môžu byť agilné prístupy.

Podľa prieskumu spoločnosti VersionOne z roku 2013 sa respondenti rozhodli pre Agile z týchto dôvodov:

  1. 95 % očakáva rýchlejšie dodanie produktu na trh,
  2. 97 % respondentov predpokladá lepšie prispôsobenie sa neustálym zmenám na trhu,
  3. 89 % hľadá spôsob ako zblížiť biznis a IT,
  4. 96 % potrebuje zvýšiť produktivitu,
  5. 93 % hľadá ako zvýšiť kvalitu produktu,
  6. a až 90 % potrebuje zvýšiť viditeľnosť.

The Standish Group v roku 2013 uverejnila výsledky prieskumu porovnania agilných a tradičných prístupov k tvore produktov a riadeniu projektov. Výsledky štúdie ukazujú, že produkty vytvárané s použitím agilných princípov sú trikrát úspešnejšie v porovnaní s tradičnými prístupmi.

Najväčším benefitom pre klienta je jednoznačne dostupnosť produktu už počas jeho tvorby. To umožňuje lepší cashflow, prispôsobivosť trhu klienta a konkurencii a zároveň rozumné investovanie do produktu.

Zmeny v procese vývoja vedú k priebežnému odstraňovaniu chýbproduktu. Na rozdiel od tradičného prístupu sú chyby identifikované skôr ako na konci vývoja. Vyžaduje to prítomnosť testerov v tímoch už od samotného začiatku. Výsledkom je tak podstatne lepšia kvalita.

Riziko je identifkované celým tímom, nielen projektovým manažérom. Identifikácia a odstraňovanie rizík začína už na začiatku pri definícii produktu. Tím aj klient tak má možnosť priebežne prispôsobiť vlastnosti produktu a ich implementáciu podľa rizík.

vyhody agile, benefity agile

Okrem týchto výhod Agile poskytuje aj:

  • neustálu viditeľnosť stavu prípravy a implementácie úloh,
  • metriky, ktoré sú skutočným prínosom pre tím a nie bičom,
  • zameranie sa na Kaizen kultúru neustáleho zlepšovania sa,
  • ľudia v tíme sú viac a viac motivovaní výsledkami.
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme