icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Obmedzenie, impediment, blocker v Agile

Obmedzenie tímu (ang. impediment) tím blokuje a spomaľuje počas vývoja v sprinte. Toto obmedzenie by mal Scrum Master vizualizovať a s pomocou iných členov tímu, alebo kolegov vo firrme, riešiť.

Úloha Scrum Mastra je impediment spraviť transparentným, nie nutne vyriešiť.

Impedimenty sa typicky identifikujú počas ranných standupov a Scrum Master ich eviduje na samostatnej tabuli, alebo vo vymedzenom riadku Kanban tabule (swimline).

Impedimenty týkajúce sa požiadaviek je vhodné indikovať priamo na požiadavke či vizuálnou značkou. Alternatívne je problém dobré indikovať samostatným stavom na tabuli, napr. BLOCKED.

Impediment ScrumDesk

Príklad značky Impediment na karte v nástroji ScrumDesk!

V praxi zvyknú agilné tímy používať dva druhy impedimentov:

Blocker

Úlohu nie je možné ďalej riešiť, je blokovaná situáciou, alebo stavom riešenia, na ktorý je potrebné viac času. Scrum Master by mal tento problém riešiť v menšej pracovnej skupine a zorganizovať samostatné stretnutia, ktoré identifikujú napr. skutočnú príčinu problému (pozri aj RCA Desk).

User story je veľmi často nutné prehodnotiť a zo sprintu odobrať, ak tím nestihne vyriešiť obmedzenie. Hlavnou otázkou by malo byť, prečo sa takáto user story dostala do sprintu, prečo sa naplánovala. Zjavne nebola pripravená. Scrum Master by mal pomôcť zamedziť riešeniu takýchto obmedzení. Je to zbytočnosť, viď LeanZbytočnosť.

Čakanie (waiting)

Úloha ja na krátku dobu pozastavená, čakáme odpoveď od treťej strany, no predpokladáme, že po získaní odpovede budeme schopní pokračovať. Scrum Master môže pomôcť tímu merať ako rýchlo prichádzajú odpovede, čoho sa týkali otázky, na ktoré sme čakali odpoveď, a ako nabudúce získať otázky a odpovede ešte pred plánovaním sprintu. Opäť aby sme netvorili zbytočnosti.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme