Denný Standup

Denný stand-up je krátke stretnutie tímu (15 min.), ktorého cieľom je:

 • zamerať sa na dokončenie sľubeného rozsahu sprintu,
 • vzájomne synchronizovať postup prác,
 • identifikovať obmedzenia a problémy, ktoré je potrebné odstrániť tak, aby tím mohol nerušene dokončiť sľubené požiadavky.
Daily stand-up

Denný stand-up je moderovaný Scrum Mastrom. Odporúčame, aby kvôli prípadným zmenám, resp. potrebným odpovediam, sa denného stretnutia zúčastnil aj produktový vlastník.

Stav úloh je aktualizovaný členmi tímu pred stretnutím najneskôr však počas neho. Scrum Master zodpovedá za vizualizáciu stavu riešenia problémov a obmedzení. Každý člen tímu má typicky pre informovanie ostatných kolegov 1 minútu.

Scrum Master a produktový vlastník by mali odpovedať ako poslední. Tím tak nie je prerušovaný informáciami, ktoré by zmenili kontext myslenia na problémy, resp. ako ďalej s produktom. Najprv sa v kľude synchronizujú, potom sa riešia iné témy.

Počas stand-upu sa tím snaží neriešiť implementačné detaily. Tie sa riešia po ukončení standupu v skupine ľudí, ktorí potrebujú, alebo chcú sa diskusie zúčastniť.

Ciele denného stand-upu

 • Denná synchronizácia rozdelenia prác samoorganizovaného agilného tímu.
 • Identifikácia obmedzení (impedimentov) tímu.
 • Overenie stavu sprintu.

Zodpovednosti rolí počas denného stand-upu

RolaAktivity
Produktový vlastník1. Účasť na stretnutí je vítaná.
2. Vyhodnotenie stavu sprintu a možností jeho dokončenia načas.
3. Prípadné úpravy rozsahu sprintu podľa stavu rozpracovanosti.
4. Komunikácia dôležitých zmien rozsahu.
5. Schválenie zmien neplánovaných požiadaviek pri nutnosti meniť rozsah počas samotného sprintu.
Scrum Master1. Identifikácia typických chýb evidencie na tabuli, chýb procesu a úzkych hrdiel toku hodnoty pred stretnutím.
2. Príprava priestoru a nástrojov pre stand-up.
3. Moderovanie stretnutia.
4. Evidencia obmedzení a informovanie členov tímu o stave už skôr nahlásených obmedzení tímu.
Tím1. Synchronizácia prác členov tímu.
2. Aktualizácia dokončených úloh.
3. Identifikácia úloh, na ktorých bude člen tímu pracovať v daný deň.
4. Aktualizácia zostávajúceho času rozpracovaných úloh na Kanban tabuli
5. Identifikácia obmedzení.Identifikácia stavu sprintu pomocou BurnDown grafu a návrh úprav pre dosiahnutie cieľov sprintu.

Agenda denného stand-upu

AktivitaTrvanie (max)Popis
Synchronizácia~1 min. per členKaždý člen tímu povie:
– Čo som včera dokončil?
– Na čom budem pracovať dnes?
– Aké mám problémy?
Stav sprintu5 – 10 min.Scrum Master informuje o stave riešenia obmedzení.

Scrum Master zobrazí BurnDown graf a vysvetlí aktuálny stav naplnenia záväzku dodania sprintu.

Tím spolu s produktovým vlastníkom dohodne prípadné aktivity pre úspešné dokončenie sprintu.

Informácie produktového vlastníka o prípadných zmenách rozsahu sprintu, resp. o stave akceptácie.
DiskusiaPodľa potrebyČlenovia tímu prediskutujú ďalšie potrebné detaily aktivít. Účastnia sa iba tí, ktorí to potrebujú.

Výsledok

 • Aktuálna Kanban tabuľa tímu.
 • Identifikované obmedzenia tímu.
 • Upravený rozsah podľa potrieb produktového vlastníka.

Scrum Master pred denným stand-upom

 • Pripraviť priestor
 • Pripraviť nástroje
 • Overiť stav problémov
 • Aktuálnosť Kanban tabule
 • Čo vraví BurnDown graf?
 • Zostávajúci čas do konca sprintu?
 • Tok a priority
 • Dokončujú sa úlohy?
 • Vyťaženie členov tímu
 • Zmeny v backlogu
 • Informácie z organizácie

Výber z blogu o denném stand-upe

Na stiahnutie

daily scrum denny standup

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme