icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Výsledky, ktoré sa dajú dosiahnuť s Agile

Výsledky z reálnej praxe ukazujú, že sa ciele darí napĺňať. Našim klientom, s ktorými sme pracovali, sa podarilo napr.:

  • Skrátiť čas vývoja prioritných požiadaviek z 3 mesiacov na desať dní.
  • Veľmi skoro idetifikovať rizikové časti, ktoré nebudú dodané do termínu fixed time-fixed scope-fixed price projektu a klientovi tak dať rozumne sľúbený rozsah.
  • Zladiť vývoj core systému zdravotnej poisťovne v tíme viac než 40 ľudí.
  • Dodávať komerčný produkt na produkciu priebežne a pravidelne v týždňových intervaloch.
  • Lepšia koordinácia vývojových tímov aj externých dodávateľov.
  • Presnejšia predikcia dodávky, jej termínu a rozsahu.
  • Vývoj začal v čase, kedy by pri tradičnom procese musel tím ešte čakať na ukončenie celej analýzy. Predstih dodania prvých verzií o 6 mesiacov.
  • Zlepšenie zdieľania know-how a zníženie špecializácie v tíme.
  • Proklientský prístup vývojového tímu a zlepšenie vzťahov s klientom.
  • Jednoduchšie riadenie zmien, nekonfliktné rozhodovania o zmene rozsahu.
benefity vyhody agile 2018


Výsledky dosiahnuté vďaka Agile, % respondentov, ktorí odpovedali kladne (VersionOne 2018)

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme