icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Planning Poker (TM)

Agilné tímy je potrebné naučiť odhadovať tímovo. Ľudia sú dlhodobo zvyknutí odhadovať iba za seba, často so zvážením všetkých obmedzení a „čo ak“ možností.

Navyše je praxou nechať odhadovať iba senior vývojárov, resp. expertov v danej oblasti. To spôsobuje problém s podhodnotením odhadu v prípade, že danú požiadavku má spracovať menej skúsený vývojár.

Ďalšou výzvou je vysloviť názor, ktorý je iný než názor experta. Ľudia sa v takomto prípade radšej ani nevyjadria. Tieto problémy sa snaží vyriešiť technika Planning Poker, ktorej autorom je Mike Cohn z Mountain Goat Software.

Cieľom Planing poker je získať jeden spoločný odhad, jedno číslo označujúce komplexnosť požiadavky.

Základom Plannig Poker sú karty s číslami z upravenej Fibonnaciho, tzv. Planning Poker škály. Každý člen tímu dostane k dispozícii pri plánovaní takýto balíček kariet.

Ako hrať Planning Poker

 1. Produktový vlastník predstaví user story z backlogu.
 2. Tím má priestor spýtať sa vyjasňujúce otázky.
 3. Keď je tím prirpavený odhadovať, ScrumMaster naštartuje čas 10 sekúnd, počas ktorého každý člen tímu si vyberie kartu s danou náročnosťou. Kartu zatiaľ neukazuje.
 4. Po uplynutí daného času ScrumMaster vyzve členov tímu, aby ukázali svoje odhady.
 5. V tíme sa určite vyskytnú tri typy odhadov:
  • Jedna hodnota, ktorú bude mať väčšina tímu.
  • Menšia hodnota.
  • A väčšia hodnota.
 6. ScrumMaster vyzve ľudí s okrajovými hodnotami, aby vysvetlili dôvody pre svoje odhady.
 7. Takisto vyzve niekoho z väčšinovej skupiny.
 8. Po vysvetlení ScrumMaster spustí ďalšie kolo hlasovania o tej istej požiadavke.
 9. Po získaní spoločného odhadu sa prechádza na ďalšiu požiadavku a postup sa opakuje.

Tímy majú zvyčajne dohodnuté pravidlo o ukončení odhadovania user story pre prípad ak sa hodnoty neustále líšia. Niektoré tímy aplikujú „3x a dosť“, iné „Názor experta“, ďalšie „Demokratická väčšina vyhráva“.

Planning Poker karty

Planning Poker karty

Planning Poker technika je vhodná predovšetkým pre nové tímy, v ktorých je potrebné vybudovať možnosť otvorenej komunikácie a rovnakého chápania problému a jeho riešenia. Poskytuje možnosť sa vyjadriť všetkým členom tímu bez ohľadu na silu hlasu. Rozdiely v chápaní sa diskusiou veľmi rýchlo zotrú a k dohode sa tím dostane veľmi rýchlo. Časom opadne aj nutnosť mnohokrát opakovať kolá hlasovania.

Rýchlejšou technikou je matica. Ďalšou technikou je napr. magická tabuľka, silent estimation, finger voting, atď.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme