Agile manažér

Aj keď v Scrum nie je definovaná rola manažér, neznamená to, že musíte všetkým manažérom dať výpoveď.

Naopak. Agile so sebou prinesie množstvo odhalených problémov, o ktoré sa vývojové tímy nie vždy budú mať čas, alebo právomoc starať. Práve toto vytvára priestor pre manažéra, ktorý sa v agilnom prostredí presunie z aktivít, pri ktorých rozhodoval a delegoval skôr smerom k vodcovstvu, leadershipu a podpore tímu.

Zodpovednosti Agile manažéra

 • Dohodnúť koordináciu zdrojov, kapacít a potrieb s inými súvisiacimi tímami.
 • Manažment rizík projektu.
 • Eskalácie problémov, ktoré tím nie je schopný vyriešiť.
 • Finančné záležitosti.
 • Kariérny rast členov tímu.
 • Komunikácia s inými zložkami spoločnosti.
 • Koordinácia vývoja s biznisom.
 • Štandardy, metodika, minimálne požiadavky.
 • Nástroje a ich licencovanie.
 • Pracovné prostredie.
 • Pracovné prostriedky.

Agilné zmýšľanie a manažér

 1. Nastavte tím na úspech.
 2. Buďte Servant-Leader.
 3. Integrujte Kaizen myslenie, kontinuálne zlepšovanie.
 4. Podporujte, neriaďte.
 5. Nastavte hranice interakcií pre tím.
 6. Vybudujte dôveru v tíme a dôveru v tím.
 7. Podporte, aby ľudia za vami chodili.
 8. Staňte sa koučom.
 9. Odstrňujte obmedzenia.
 10. Vytvorte komunitu funkčných manažérov.
 11. Pochopte a získajte z Agile čo najviac.
 12. Zamerajte sa na strategickú a nie taktickú úroveň.
 13. Motivujte tím a oslavujte úspechy.

Štíhly vývoj

Manažér by mal v vo firme vytvoriť podmienky pre podporu agilného spôsobu vývoja:

 1. Modulárna architektúra s malými závislosťami.
 2. Štandardy písania kódu.
 3. Revízie dizajnu a kódu.
 4. Refaktoring ako zvyk.
 5. Manažment verzií a konfigurácií.
 6. Automatizácia unit testov.
 7. STOP ak neprejdú testy.
 8. Kontinuálna integrácia.
 9. Automatizácia akceptačných testov.
 10. Systémové testovanie / akceptačné testy – skoro a často.
 11. Automatizácia nasadenia verzií.
 12. Analýza uniknutých chýb a spätnej väzby.

Ako sa správa manažér v agilnom prostredí

Ako manažér by ste počas sprintu mali byť v úzadí. Viac spolupracovať so Scrum Mastrami a produktovými vlastníkmi. Každopádne tím potrebuje mať priestor (ak je dosť vyspelý).

Pozorovaním tímu získa manažér iný náhľad na problémy tímu, ľudí, projektu. Odrazu sa vynoria nápady ako zefektívniť výrobu, čo je potrebné sa naučiť, resp. zistiť.

V klasickej výrobe je to známe aj pod pojmom gemba walk, manažér je tam, kde je práca. Nie je neobvyklé, že dokonca takýto manažéri majú byť na pracovnej ploche väčšinu času. Pozorujú prácu, nie ľudí. Pozorujú prázdne miesta na linke, zbytočné zásoby, stroje, tok hodnoty.

Rovnako by mal pôsobiť aj manažér v agilnom prostredí.

Referencie

[1] Poppendieck and Poppendieck – “Lean Basic Disciplines” assessment

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme