Scrum, projektový manažment agilne

Scrum je inkrementálnym a iteratívnym rámcom pre projektový manažment. Nie je to puristická projektová metodika popisujúca detaily kto, čo a kedy má spraviť. Je to procesný rámec, ktorý sa odporúča adaptovať na pomery organizácie. Aj preto je dnes používaný nie len v SME, ale aj vo veľkých spoločnostiach.

Základným rozdielom voči iným metódam je:

  • Rozsah projektu je možné zmeniť.
  • Tím, kvalita a časový interval medzi dvoma verziami sú permanentné.
  • Produkt je síce dodávaný po častiach, ale pravidelne.
  • Požiadavky sú neustále prioritizované podľa potreby.

Cieľom je dodávať najhodnotnejšie vlastnosti, ktoré zákazníci ocenia a potrebujú čo najskôr. Takto je vývoj zameraný na dodávanú hodnotu a nie na konkrétny plán.

Scrum bol prvýkrát prezentovaný Jeffom Sutherlandom a Kenom Schwaberom počas OOPSLA’95. Scrum aplikuje agilné hodnoty a princípy a je určený pre tímy, ktoré pracujú samostatne, no zároveň spolu pre dosiahnutie cieľov. Scrum adoptoval empirický prístup zohľadňujúci, že klient nie je schopný poskytnúť ucelený a nemenný zoznam požiadaviek.

Scrum

Požiadavky sú zhromažďované v produktovom backlogu, ktorý je utriedeným zoznamom a spravovaný typicky Produktovým Vlastníkom. Produktový backlog navyše obsahuje požiadavky v rôznom stupni detailu ako napr. téma, epiky, user stories. Dosahuje sa tak investícia do detailizácie až v momente, keď je jasné, že produkt musí mať požiadavku.

Z produktového backlogu sú požiadavky zaradené do backlogu iterácie, tzv. backlogu sprintu. V niektorých tímoch to robí počas plánovania iterácie Produktový vlastník. Niektoré agilné tímy preferujú vyberanie požiadaviek tímom samotným.

Výsledkom plánovania sprintu by mala byť kanban tabuľa obsahujúca nielen požiadavky, ale aj konkrétne úlohy popisujúce ako budú požiadavky implementované. Tím by mal zároveň preveriť svoje kapacity pre dokončenie požiadaviek. Výsledkom musí byť funkčný inkrement produktu.

P1050120

Tím sa počas iterácie, tzv. sprintu pravidelne denne stretáva a synchronizuje sa zdieľaním informácií o stave úloh, plánoch na ďalší deň a problémoch. Problémy eviduje a snaží sa riešiť Scrum Master, ktorý sa okrem toho snaží tím chrániť, pomáhať mu s dodržiavaním pravidiel a procesom.

daily-standup1

Počas sprintu prebiehajú aj pravidelné stretnutia k novým položkám a zmenám produktového backlogu, tzv. Backlog Refinement  stretnutia. Cieľom je spoznať zmeny, identifikovať riziká a odhadnúť aspoň nahrubo náročnosť implementácie.

Na konci iterácie tím pripraví pre klientov demo z iterácie, počas ktorého sa snaží získať spätnú väzbu klienta. Je to práve demo, ktoré motivuje tímy dodať funkčný inkrement produktu.

Sprint končí retrospektívou, stretnutím, na ktorom sa tím snaží identifikovať, čo v tíme funguje a čo by mohlo fungovať lepšie. V tíme sa tak naštartuje kultúra kontinuálneho zlepšovania. Manažment by mal tímu pomôcť s návrhmi, ktoré nie je tím schopný samostatne implementovať.

Retrospective

Tip na knihu

Henrik Kniberg napísal knihu Scrum a XP zo zákopov, ktorá sa stala povinným čítaním všetkých, ktorí zvažujú zavedenie Agile. Formou dialógu prináša reálnu skúsenosť, postupné spoznávanie agilných princípov a Scrumu ako agilného rámca pre riadenie projektov.

Približuje denný život tímu s bežnými dennými situáciami agilného tímu. Názorne popisuje techniky použité pre plánovanie, odhadovanie a rozhodovanie o priorite požiadaviek. Ceremónie približuje zvnútra tímu bez veľkej teórie.

Kniha je voľne dostupná po zaregistrovaní na stránke InfoQ.com.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme