Agilný tím

Kanban Board team members agilný tím

Agilný tím je samoorganizovaným a multi-disciplínnym tímom tvoreným Produktovým Vlastníkom, Scrum Mastrom, analytikmi, vývojári, testermi a čoraz častejšie aj zástupcami prevádzky (aka DevOps tím).

Cieľom agilného tímu je dodať funkčný inkrement produktu načas, v dohodnutom rozsahu, kvalite a podľa požiadaviek zadaných produktovým vlastníkom.

Rozsah prírastku je daný počas plánovania sprintu a je potvrdený Produktovým Vlastníkom. Rozsah je navyše validovaný voči dostupnej kapacite tímu v danom sprinte. Kvalita výsledku je definovaná okrem iného aj Definíciou Hotovo a biznis cieľmi sprintu.

V agilne vytváranom produkte sa kladie veľký dôraz na kvalitu, ľahkú rozšíriteľnosť a zmenu produktu čo kladie zvýšené nároky na odbornú expertízu členov tímu, na ich „software craftsmanship“.

Tím si vyberá aký agilný prístup k svojej práci zvolí. Agilných prístupov je viacero. Najbežnejšie sa používa Scrum, Kanban, Extrémne programovanie, Scaled Agile Framework, LeSS a DevOps.

Východiská agilného tímu

Motivácia

 • Ľudia sú najproduktívnejší keď môžu riadiť svoju prácu sami.
 • Ľudia považujú nimi daný záväzok za vážnejší než záväzok im určený.
 • Tlak automaticky vedie k nižšiemu dôrazu na kvalitu výsledku.
 • Ľudia robia svoju prácu čo najlepšie ako vedia.

Výkonnosť

 • Ľudia a tímy robia prácu dôkladne a kvalitne iba ak nie sú prerušovaní.
 • Tímy sa zlepšujú keď môžu riešiť svoje vlastné problémy.
 • Osobná komunikácia je najefektívnejšou a preferevanou cestou spolupráce.

Zloženie agile tímu

 • Dobrý tím je produktívnejší než skupina ľudí o rovnakej veľkosti. Veľkosť agilného tímu je typicky do 10 ľudí. Pri tomto počte je tím ešte schopný samoorganizácie.
 • Tím by nemal byť menený podľa typu práce, ktorú je potrebné spraviť. Členovia tímu by mali mať svoje stále miesto v tíme.
 • Tím by mal hľadať cesty ako zlepšiť vzájomnú zastupiteľnosť členov tímu.

Zodpovednosti agile tímu

Agilný tím zodpovedá za:

 • Splnenie sľubov daných biznisu v danom sprinte.
 • Kvalitnú implementáciu načas.
 • Neustále zlepšovanie vývojových postupov a štandardov vývoja.
 • Skorú indikáciu rizík a problémov.
 • Koordináciu technických prác s inými tímami.
 • Otestovanie výslednej funkčnosti sprintu.
 • Tím spolupracuje na tvorbe procesu vývoja a dodávok.
 • Transparentnosť stavu vývoja prostredníctvom aktualizácie Kanban tabúľ sprintov.
 • Plánovanie sprintov, rozpad požiadaviek na konkretnejšie úlohy.
 • Odhad trvania spracovania úloh.
 • Doplnenie akceptačných kritérií po dohode s produktovým vlastníkom.
 • Príprava backlogu nasledujúceho sprintu v spolupráci s produktovým vlastníkom.
 • Odprezentovanie výsledkov sprintu.

Potreby agile tímu

Agilný tím potrebuje:

 • Byť multidisciplínny, v tíme by mali byť všetky roly potrebné pre úspešné dokončenie požiadaviek tak, aby boli na konci sprintu funkčné.
 • Sedieť spolu. Komunikácia v agilnom tíme je veľmi intenzívna a tím uprednostňuje osobnú komunikácia pred elektronickou.
 • V prípade distribuovaného tímu mať všetky potrebné elektronické prostriedky pre jednoduchú a rýchlu kominikáciu v agilnom tíme.
 • Byť chránený ScrumMastrom pred zbytočným rušením.
 • Pri zmenách rozsahu byť ochránený produktovým vlastníkom, ktorý jediný má rozhodovať o zmenách obsahu sprintu po predošlej konzultácii s tímom.
 • Tím potrebuje pracovať na jednom projekte, produkte.

Typické chyby agile tímu

Typické chyby agilných tímov:

 • Členovia tímu si vyberajú prácu podľa svojej domény, znalostí bez snahy pracovať podľa priorít.
 • Členovia tímu pracujú na práci, ktorá nebola v sprinte schválená produktovým vlastníkom.
 • Tabuľa nie je aktuálna. Tím nevie na čom má pracovať keďže stav nie je jasný.
 • Tím nehľadá ako zlepšiť spôsob fungovania tímu.
 • Na standupe iba reportuje, nie je angažovaný dodať výsledok.
 • Chýbajúca sebareflexia tímu, neustále hľadanie viny mimo tím.
 • Pasivita.

5 zlyhaní tímu

Pred zavedením agile je potrebné sa sebareflexívne pozrieť na situáciu v tíme. Päť zlyhaní tímu (The Five Dysfunctions of Team) pomáha s identifikáciou pripravenosti tímu. Spolu s Maslowovou hierarchiou sú tieto nástroje základom posúdenia vhodnosti agilných praktík. Tím pre agile musí byť dostatočne vyspelý. Aspoň v „puberte“, kedy nepotrebuje veliteľa, kedy je ochotný riskovať a spraviť aj krok nesrávnym smerom. Tím, ktorý akceptuje, že zlyhanie je tiež výsledok experimentu.

5 disfunkcií tímu agile tím

Hodnoty agilného tímu

Agilný tím preferuje tieto hodnoty:

 • Záväzok
 • Otvorenosť
 • Odvaha
 • Cieľ
 • Rešpekt

Pozrite sa na svoj agilný tím s odstupom a overte si nakoľko jeho hodnoty a stav reflektujú tento zoznam. Tímy zvyknú vravieť, že sú agilní, no pri bližšom pohľade však zistíte, že v mnohých hodnotách zlyhávajú.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme