icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Analytik

Výsledok je funkčný iba vtedy, ak je naprogramovaný, otestovaný aj akceptovaný. To vedie k potrebe multidisciplínneho tímu, ktorý je zodpovedný za výsledok. Takýto tím je teda tvorený analytikmi, vývojarmi, testermi, niekedy aj ľuďmi z prevádzky.

Agile preferuje výsledok pre rolami. Aj preto sa darí v agilnom tíme znižovať potrebu mať špecifikáciu rolí analytik, vývojár a tester.

Jednoducho ide o výsledok, ktorý má fungovať a je na schopnostiach jednotlivých ľudí výsledok dokončiť. Otestovať ho môže aj analytik, rovnako ako dobrú analýzu (ak ju treba viď Agile manifesto) je v prípade nekomplexných systémoch schopný spraviť aj vývojár.

Analytik je súčasťou implementačného tímu

V prípade komplexnejších systémov je však praktické mať niekoho, kto má čas prejsť požiadavku do detailov, pripraviť ju pre tím a možno aj nadizajnovať. Analytik je tak skôr zameraný na prácu, ktorá je bližšie k produktovému vlastníkovi a tak často je analytik súčasťou tímu produktového vlastníka.

Napriek tomu analytik sedí s vývojovým tímom, ktorému pomáha predovšetkým s feedbackom, návrhom riešení a veľmi čast aj akceptáciou implementovaného riešenia.

Na druhej strane keď si prejdete zoznam aktivít, ktoré analytik v takomto prípade robí, tak to napĺňa aktivity roly produktový vlastník. A v prípade komplexných produktov sa skutočne z analytikov stávajú veľmi často produktoví vlastníci a z dného produktového vlastníka sa stáva chief product owner.

V niektorých tímoch označujú takýchto analytikov aj rolou product owner proxy. Takýto postup vám neodporúčame. Väčšinou to vedie k pocitu a očakávaniu „ja som iba nejaké proxy“, „on je iba nejaké proxy“. Ak už raz robí tento človek prácu produktového vlastníka, prečo ho teda nepomenovať správne?

Analytik spolupracuje s PO a tímom

Aké zodpovednosti by mohol mať analytik v agilnom tíme

  • Pomôcť (chief) produktovému vlastníkovi pripraviť produktový backlog.
  • Navrhnúť epiky a rozdeliť ich na user stories.
  • Pomôcť (chief) produktovému vlastníkovi detailizovať požiadavky a ich akceptačné kritériá.
  • Odporúčať poradie požiadaviek.
  • Dohodnúť závislosti s inými tímami.
  • Komunikovať s priamymi používateľmi ohľadom detailov vlastností.
  • Komunikáciu s hlavnými stakeholdermi ponechať na produktového vlastníka.
  • Skontrolovať, resp. naplniť Definition of Ready požiadaviek.
  • Akceptovať priebežne ralizované požiadavky a dať tímu skorú spätnú väzbu.
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme