icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť.

Graf rýchlosti (Velocity chart)

Tímy pri plánovaní sľúbia dodať určité množstvo výsledkov, ktoré je však obtiažne predikovať. Agilné tímy preto používajú pri plánovaní historické ukazovatele z predošlých sprintov. Tímy sa učia z vlastných chýb a aplikujú poznatky na ďalšie sprinty.

Graf rýchlosti zobrazuje viaceré údajové série:

  1. Záväzok daný počas plánovania sprintu (malé bodky na grafe).
  2. Sumu času, storypointov, alebo počet skutočne dokončenej práce (požiadavky s ukončenými všetkými úlohami) v danom sprinte.
  3. Strednú rýchlosť troch najhorších sprintov
  4. Maximálnu rýchlosť v celej histórii
  5. Strednú rýchlosť posledných 8 sprintov. Ak je sprintov menej použije sa stredná hodnota rýchlostí.

Velocity chart graf rýchlosti

Tieto údajové série pomáhajú predovšetkým navrhnúť koľko user stories si tím môže dôveryhodne naplánovať do nového sprintu. Najlepšie je maximálna veľkosť práce do priemeru posledných 8 sprintov.

Cieľom by nemalo byť neustále zvyšovať velocity. Dobrý tím ju bude zvyšovať, keďže bude rásť aj produktivita práce. Cieľom je však nájsť hodnotu, okolo ktorej výkonnosť tímu osciluje v malých výkyvoch, teda jeho predpovede sú dosť dobré a tím je schpní dokončiť čo sľúbi. Graf tak zároveň pomáha docieliť zníženie preťaženia tímov na rozumnú mieru.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme