icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Plánovanie sprintu

Plánovanie sprintu je kľúčovou ceremínou Scrum, ktorá pomáha tímu pochopiť ciele nasledujúcich dvoch týždňov a zároveň si transparentne a konzistentne rozdeliť prácu a identifikovať záväzok, ktorý vie tím naplniť počas sprintu.

Príprava sprintu

Plánovanie sa často v agilných tímoch sústreďuje predovšetkým na naplánovanie rozsahu sprintu. V praxi iba veľmi málo tímov je schopných správne pripraviť plán sprintu počas jedného stretnutia. Hlavnou príčinou je maturita agilných praktík a predovšetkým stupeň pripravenosti backlogu sprintu pre plánovanie.

Aj preto je odporúčané rozložiť plánovanie na dve časti:

Rozdelenie na dve stretnutia umožní tímu poznať plány do budúcnosti, identifikovať vopred riziká a pripraviť požiadavky na sprint.

Agilný tím žije vo viacerých časových pásmach. V budúcom sprinte, verzii, žije produktový vlastník a tím produktového vlastníka prípravou budúceho sprintu. V aktuálnom sprinte žije implementačný tím realizáciou požiadaviek a jej akceptáciou.

Sprint (iterácia 2-3 týždne) začína plánovaním sprintu. Plánovanie sprintu je spoločné stretnutie tímu (typicky 2-4 hod.), počas ktorého tím sa dohodne na úlohách potrebných pre implementovanie požiadaviek vybraných produktovým vlastníkom a zároveň prisľúbi dodať požiadavky v rozsahu, ktorý im dovoľuje dostupná kapacita tímu v danom sprinte.

Ciele stretnutia

 • Výber požiadaviek, ktoré budú realizované v sprinte.
 • Spodrobnenie úloh potrebných pre implementáciu požiadaviek sprintu.
 • Rozdelenie úloh v tíme.
 • Overenie kapacity tímu.
 • Úprava rozsahu sprintu podľa kapacity tímu.
 • Vytvorená Kanban tabuľa sprintu.
Plánovanie sprintu

Zodpovednosti

RolaZodpovednosti
Produktový vlastník1. Predstavenie cieľov sprintu.
2. Predstavenie kľúčových požiadaviek sprintu a ich poradia. Požiadavky musia spĺňať tímovú Definition of Ready.
3. Diskusia o požiadavkách a akceptačných kritériách.
4. Aktualizácia poradia a rozsahu požiadaviek podľa kapacity a schopností tímu.
5. Potvrdenie zmien rozsahu sprintu podľa potrieb závislých tímov.
Scrum Master1. Pripraviť Kanban tabuľu sprintu a materiál potrebný pre jej vytvorenie.
2. Pripraviť sprint v elektronickom nástroji.
3. Pripraviť kapacity tímu.
4. Moderovanie stretnutia.
5. Dohodnutie závislostí so Scrum Mastrami iných, závislých tímov.
Tím1. Rozdelenie požiadaviek na implementačné úlohy podľa Definition of Done v max. trvaní 1 deň.
2. Odhad trvania implementácie úloh.
3. Identifikácia závislostí na iných tímoch.
4.Vytvorenie fyzickej a elektronickej Kanban tabule.

Agenda

Plánovanie v jednom tíme

Nasledujúca agenda popisuje typickú agendu plánovania sprintu pre jeden tím.

AktivitaTrvanie (max)Popis
Kick-off15 min.Produktový vlastník predstaví:
– jednotlivé položky backlogu sprintu a vysvetlí hlavné ciele sprintu,
– predstaví stakeholderov, ktorým má výsledná funkčnosť pomôcť,
– predstaví nové personas referencované v jednotlivých user stories.

Cieľom je pochopiť ako má vyzerať dodávka na konci sprintu.
Rozdelenie na podúlohy2–3 hod.Členovia tímu spoločne, alebo v menších skupinkách, rozdelia položky backlogu na malé úlohy. Pri rozdelení použijú aj Definíciu Hotovo, ktorá obsahuje úlohy zabezpečujúce kvalitu dodávky a iné administratívne úkony.
OdhadyPriebežne, alebo na konci tejto časti, tím odhadne časovú náročnosť jednotlivých úloh.

Pri delení tím kontroluje aplikáciu svojich pravidiel (max. veľkosť úlohy < 1 deň, formát karty, prípadné závislosti, atď.) Pre každú úlohu vznikne karta reprezentujúca úlohu.
Kapacita15 min.Tím skontroluje kapacitu jednotlivých členov a jej naplnenie odhadnutými úlohami na Kanban tabuli.

V prípade prekročenej kapacity tím vyberie z backlogu sprintu (so súhlasom produktového vlastníka) položky, ktoré nie je schopný úplne dokončiť. Nevyberie iba úlohy, vyberie celé požiadavky.

Ak tím má ešte dostatok kapacít, potom produktový vlastník zaradí do sprintu ďalšiu požiadavku, ktorú tím bude schopný v sprinte aj úplne dokončiť.
Review10 min.Spoločné záverečné review plánu sprintu.
EvidenciaPrepísanie úloh z fyzickej tabule do elektronického nástroja. Kvôli rýchlosti prepisujú všetci členovia tímu, nielen Scrum Master.

Komplexnejší produkt vyvíjaný viacerými tímami

Ak je produkt tvorený viacerými tímami súčasne, odporúča sa všetkým ľuďom vysvetliť hlavné zámery a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť na konci sprintu.

AktivitaTrvaniePopis
Kick-off15 min.Chief Product Owner, alebo produktový vlastníci spoločne, predstavia hlavné témy, epiky a vybrané kľúčové user stories všetkým zúčastneným tímom.

Cieľom je získať celkový náhľad a pochopenie čo majú tímy spoločne dodať.

Po spoločnom plánovaní pokračujú tímy samostatným plánovaním.

Kontrolný zoznam správne naplánovaného sprintu

 • Nedokončené položky z predchádzajúceho sprintu sú buď v backlogu, alebo zaradené do nejakej iterácie.
 • Predchádzajúci sprint je uzavretý. Na fyzickej aj elektronickej tabuli.
 • Položky backlogu sprintu spĺňajú dohodu pripravenosti (Definition of Ready).
 • Poradie položiek sprintu (user stories, chýb, technického rozvoja,…) je jasné.
 • Položky sprintu sú rozdelené na úlohy podľa Definície Hotovo.
 • Závislosti boli identifikované a zohľadnené v backlogu sprintu či už obsahom sprintu, alebo prioritami.
 • Úlohy sú odhadnuté a ideálne menšie než 1 deň.
 • Úlohy majú názov, ktorý popisuje konkrétnu aktivitu. Nielen vývoj, analýza, test.
 • Úlohy môžu byť priradené niektorému členovi tímu.
 • Tím skontroloval svoju kapacitu a nechal v sprint backlogu iba tie položky backlogu sprintu, ktoré môže dokončiť.
 • Úlohy sú vo forme kariet na Kanban tabuli.
 • Úlohy sú prepísané v elektronickom nástroji.
 • BurnDown graf a v ňom prvý bod sú nakreslené.
 • Scrum Master odštartoval sprint.
 • Tím informovaný o štarte sprintu.
 • ScrumMaster vytvoril v elektronickom nástroji pre produktových vlastníkov nasledujúci sprint.

Očakávaný výsledok

Viac o plánovaní

Na stiahnutie

Sprint planning
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme