Prečo Agile

Globalizácia a rýchlosť inovácií v informačnom priemysle prudko zvýšila v poslednom desaťročí tlak na schopnosť reakcie na zmeny.

Konkurencieschopnosť je dnes v online svete kľúčovou. Noví konkurenti sa objavujú veľmi rýchlo s často lepšie zacielenými produktmi, ktoré rýchlo oslovia trh.

Vyvoj Agile

Schopnosť týchto nových firiem reagovať na požiadavky je ich obrovskou výhodou, ktorá umožnila takýmto start-upom zápasiť aj s veľkými korporáciami s množstvom prostriedkov. Po niekoľkých rokov aj korporácie pochopili, že musia zmeniť spôsob fungovania, že sila už v dnešnej ére nestačí .

Firmy prešli zmenou formy internej organizácie od komplikovaných hierarchií k plochým štruktúram. V 21. storočí firmy prechádzajú dokonca smerom k prepojeným sietiam tímov, k pavučine spolupráce. Takáto organizácia umožňuje dosiahnuť rýchlosť vďaka samoriadeniu tímov bez obmedzenia centrálnymi prvkami. Zároveň vyžaduje jednoznačne daný cieľ, ktorým sa skupiny majú hýbať.

Zmenil sa aj pohľad na zamestnancov z ľudí typu X na typ Y a Z. Zmenil sa pohľad na rolu manažmentu z kontroly na líderstvo, víziu a stratégiu. Zmenili sa aj procesy samotné. Celé toto zjednodušovanie prináša práve efekt rýchlosti a zblíženia sa jednak vnútrofiremných skupín aj priblíženie klienta k dodávateľovi a naopak.

Vývoj procesov v IT

Popri týchto zmenách sa začali objavovať nové prístupy aj v biznise (Lean Startup, Business model canvas, Lean Canvas, Value Proposition Canvas, atď), ktoré priniesli zacielenie, zjednodušenie a zrýchlenie aj biznisu.

Paralelne sa v IT začína pomaly presadzovať Agile, ktoré začalo fundamentálnou otázkou: „Prečo som vývojárom? Pre proces, resp. doskumentáciu, alebo pre klienta? Komu pomáham? Čo daný človek potrebuje? Čo je tak zbytočné, že keď s tým prestaneme, tak klient to ani nezbadá?“.

Otazky 21. storocia Agile

Nám v ScrumDesku najviac vnútorne rezonuje pohľad na ľudí, ktorí sa v práci cítia len ako nejaké roboty. Riadené udalosťami, stretnutiami, elektronikou v neustálom kolotoči stresu a úloh. Na druhej strane však pracujeme aj s ľuďmi, ktorí majú v očiach a srdciach iskru pre ich produkt, skutočnú spoluprácu v tímoch kde 1+1=5, s ľuďmi, ktorí si prešli svojou hanbou, ale aj hrdosťou z výsledku.

Možno to znie idylicky, no nie je tomu tak. Naopak, tá otvorenosť so sebou prináša zodpovednosť. A práve táto druhá skupina pracuje často agilne. Aj preto tak radi agile propagujeme.

Prečo Agile vo firme?

Collabnet VersionOne prieskum už viac než desať rokov sleduje, čo vedie firmy k zavedeniu Agile. Prieskum je robený celosvetovo a je dostupný na webe State of Agile .

Respondenti sa rozhodli pre Agile najmä z týchto dôvodov:

  • 74 % očakáva rýchlejšie dodanie produktu na trh,
  • 62 % respondentov predpokladá lepšie prispôsobenie sa neustálym zmenám na trhu,
  • 51 % potrebuje zvýšiť produktivitu,
  • 50 % hľadá spôsob ako zblížiť biznis a IT,
  • 43 % hľadá ako zvýšiť kvalitu produktu a
  • 41 % chce znížiť cenu projektu.
dovody zavedenia agile preco

Dôvody zavedenia Agile v roku 2018, The State of Agile

Firma dneška, ktorá sa potrebuje posunúť, má tak dnes k dispozícii praktiky, metódy a nástroje, ktoré sú efektívne a zároveň jednoduché. Musí však byť pripravená na ťažšie zavádzanie, pretože princípy sú založené na východiskách rozdielnych od stavu, na ktorý nás pripravovali v školách a v doterajšej praxi niekoľko desiatok rokov.

Na tejto ceste tak všetkých čaká množstvo otázok, ktoré možno v tradičnom svete nemuseli riešiť, pretože neboli transparentné pre všetkých. Aj preto je to možno takou výzvou.

Zo skúsenosti s viac než stovkou tímov vieme povedať, že to nie je jednoduché a potrebný je čas a trpezlivosť. Pripravte sa preto na cestu, ktorá prvé tri až šesť mesiacov bude kľukatejšou s množstvom zrázov po stranách.

Dúfame, že táto publikácia vám bude sprievodcom na tejto ceste.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme