icon
Zaregistrujte sa už dnes na naše obľúbené verejné tréningy v roku 2024. Ručíme za vysokú spokojnosť.

Prečo Agile

Globalizácia a rýchlosť inovácií v informačnom priemysle prudko zvýšila v poslednom desaťročí tlak na schopnosť reakcie na zmeny.

Konkurencieschopnosť je dnes v online svete kľúčovou. Noví konkurenti sa objavujú veľmi rýchlo s často lepšie zacielenými produktmi, ktoré rýchlo oslovia trh.

Vyvoj Agile

Schopnosť týchto nových firiem reagovať na požiadavky je ich obrovskou výhodou, ktorá umožnila takýmto start-upom zápasiť aj s veľkými korporáciami s množstvom prostriedkov. Po niekoľkých rokov aj korporácie pochopili, že musia zmeniť spôsob fungovania, že sila už v dnešnej ére nestačí .

Firmy prešli zmenou formy internej organizácie od komplikovaných hierarchií k plochým štruktúram. V 21. storočí firmy prechádzajú dokonca smerom k prepojeným sietiam tímov, k pavučine spolupráce. Takáto organizácia umožňuje dosiahnuť rýchlosť vďaka samoriadeniu tímov bez obmedzenia centrálnymi prvkami. Zároveň vyžaduje jednoznačne daný cieľ, ktorým sa skupiny majú hýbať.

Zmenil sa aj pohľad na zamestnancov z ľudí typu X na typ Y a Z. Zmenil sa pohľad na rolu manažmentu z kontroly na líderstvo, víziu a stratégiu. Zmenili sa aj procesy samotné. Celé toto zjednodušovanie prináša práve efekt rýchlosti a zblíženia sa jednak vnútrofiremných skupín aj priblíženie klienta k dodávateľovi a naopak.

Vývoj procesov v IT

Popri týchto zmenách sa začali objavovať nové prístupy aj v biznise (Lean Startup, Business model canvas, Lean Canvas, Value Proposition Canvas, atď), ktoré priniesli zacielenie, zjednodušenie a zrýchlenie aj biznisu.

Paralelne sa v IT začína pomaly presadzovať Agile, ktoré začalo fundamentálnou otázkou: „Prečo som vývojárom? Pre proces, resp. doskumentáciu, alebo pre klienta? Komu pomáham? Čo daný človek potrebuje? Čo je tak zbytočné, že keď s tým prestaneme, tak klient to ani nezbadá?“.

Otazky 21. storocia Agile

Nám v ScrumDesku najviac vnútorne rezonuje pohľad na ľudí, ktorí sa v práci cítia len ako nejaké roboty. Riadené udalosťami, stretnutiami, elektronikou v neustálom kolotoči stresu a úloh. Na druhej strane však pracujeme aj s ľuďmi, ktorí majú v očiach a srdciach iskru pre ich produkt, skutočnú spoluprácu v tímoch kde 1+1=5, s ľuďmi, ktorí si prešli svojou hanbou, ale aj hrdosťou z výsledku.

Možno to znie idylicky, no nie je tomu tak. Naopak, tá otvorenosť so sebou prináša zodpovednosť. A práve táto druhá skupina pracuje často agilne. Aj preto tak radi agile propagujeme.

Prečo Agile vo firme?

Collabnet VersionOne prieskum už viac než desať rokov sleduje, čo vedie firmy k zavedeniu Agile. Prieskum je robený celosvetovo a je dostupný na webe State of Agile .

Respondenti sa rozhodli pre Agile najmä z týchto dôvodov:

  • 74 % očakáva rýchlejšie dodanie produktu na trh,
  • 62 % respondentov predpokladá lepšie prispôsobenie sa neustálym zmenám na trhu,
  • 51 % potrebuje zvýšiť produktivitu,
  • 50 % hľadá spôsob ako zblížiť biznis a IT,
  • 43 % hľadá ako zvýšiť kvalitu produktu a
  • 41 % chce znížiť cenu projektu.
dovody zavedenia agile preco

Dôvody zavedenia Agile v roku 2018, The State of Agile

Firma dneška, ktorá sa potrebuje posunúť, má tak dnes k dispozícii praktiky, metódy a nástroje, ktoré sú efektívne a zároveň jednoduché. Musí však byť pripravená na ťažšie zavádzanie, pretože princípy sú založené na východiskách rozdielnych od stavu, na ktorý nás pripravovali v školách a v doterajšej praxi niekoľko desiatok rokov.

Na tejto ceste tak všetkých čaká množstvo otázok, ktoré možno v tradičnom svete nemuseli riešiť, pretože neboli transparentné pre všetkých. Aj preto je to možno takou výzvou.

Zo skúsenosti s viac než stovkou tímov vieme povedať, že to nie je jednoduché a potrebný je čas a trpezlivosť. Pripravte sa preto na cestu, ktorá prvé tri až šesť mesiacov bude kľukatejšou s množstvom zrázov po stranách.

Dúfame, že táto publikácia vám bude sprievodcom na tejto ceste.

Benefity Agile

Najväčším benefitom pre klienta je jednoznačne dostupnosť produktu už počas jeho tvorby. To umožňuje lepší cashflow, prispôsobivosť trhu klienta a konkurencii a zároveň rozumné investovanie do produktu.

Zmeny v procese vývoja vedú k priebežnému odstraňovaniu chýb produktu. Na rozdiel od tradičného prístupu sú chyby identifikované skôr ako na konci vývoja. Vyžaduje to prítomnosť testerov v tímoch už od samotného začiatku. Výsledkom je tak podstatne lepšia kvalita.

Riziko je identifkované celým tímom, nielen projektovým manažérom. Identifikácia a odstraňovanie rizík začína už na začiatku pri definícii produktu. Tím aj klient tak má možnosť priebežne prispôsobiť vlastnosti produktu a ich implementáciu podľa rizík.

vyhody agile, benefity agile

Okrem týchto výhod Agile poskytuje aj:

  • neustálu viditeľnosť stavu prípravy a implementácie úloh,
  • metriky, ktoré sú skutočným prínosom pre tím a nie bičom,
  • zameranie sa na Kaizen kultúru neustáleho zlepšovania sa,
  • ľudia v tíme sú viac a viac motivovaní výsledkami.
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme