icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Mapa zákazníkov

Enterprise produkty vyvíjané predovšetkým v B2B segmente je potrebné prispôsobiť rôznym klientom s často protichodnými požiadavkami.

Tím potrebuje poznať svojich klientov, a preto by Produktový Vlastník mal zmapovať biznis prostredie a organizáciu klientov. Aby boli jasnejšie identifikované skutočné zdroje požiadaviek je potrebné zmapovať aj väzby klientov na ich klientov, teda ďalšie úrovne vzťahov.

U každého zákazníka, resp. oddelenia u zákazníka, by mal byť určený predstaviteľ, tzv. stakeholder. Takýchto predstaviteľov môže byť viacero a s rôznymi zodpovednosťami vzhľadom k produktu. Typicky sa v mapovaní zákazníkov pokračuje mapovaním stakeholderov.

Mapa zákazníkov

Mapa zákazníkov je dostupná celému tímu aj kvôli určeniu prípadných dopadov v neskoršom plánovaní vývoja produktu.

Po identifikácii zákazníkov odporúčame pokračovať identifikáciou kľúčových stakeholderov, predstaviteľov, s ktorými by mal agilný tím úzko spolupracovať na vývoji produktu.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme