icon
V máji a júni vás pozývame na tréningy Základy Agile a Scrum a Scrum Mastership zmysluplne.

Požiadavky v Agile

Aj v agilnom projekte sa požiadavky musia zbierať, nejako evidovať a manažovať. V porovnaní s tradičnými prístupmi manažmentu požiadaviek je v Agile výrazná snaha o minimum zbytočnej dokumentácie, ktorá nikomu neprináša hodnotu.

Aj forma evidencie požiadaviek tento princíp odráža svojou jednoduchosťou, zameraním sa na hodnotu a klienta, resp. používateľa.

Pri tradičnom prístupe projektového riadenia sú produkty pripravené na začiatku veľmi podrobne. Projektový manažér plánuje projekt od začiatku tak, aby v ňom boli všetky úlohy, často až do najmenších detailov, vrátane „bezpečnostnej vaty 10–15 %“.

Robí to v dobrej viere, že projekt je naplánovaný, odhadnuteľný a realizovateľný. Detailné plánovanie sa však v praxi zrúti ako domček z kariet v momente keď sa požiadavky zmenia. A to znamená „čoskoro a vždy“.

Agilný projekt má samozrejme tie isté úskalia. No agilita dovoľuje flexibilitu rozsahu požiadaviek, čo by produktový vlastník mal využiť. Využiť aj tým, že backlog bude obsahovať vlastnosti rôznej náročnosti (veľkosti).

Prediktívny aj agilný plán majú tie isté východiská, no projekt realizujú odlišným spôsobom:

  • Agilný projekt má síce dohodnuté dátumy dodania, no obsah dodávky je možné zmeniť. V tradičnom projekte sú väčšinou pevne dohodnuté dátumy, rozsah a často aj rozpočet. To znemožňuje pružne reagovať na zmeny.
  • Plán vždy obsahuje veľké požiadavky, tzv. epiky . Produktového vlastníka zaujímajú epiky vytvárané na základe vízie produktu.Príklad: Správa zákazníkov, Správa produktov, Prehľady.
  • Plán obsahuje niekoľko malých, no konkrétnych požiadaviek, ktoré sa majú dokončiť v jednej alebo dvoch nasledujúcich iteráciách. Tieto menšie požiadavky, stories, vznikajú iteratívnym a/alebo inkrementálnym rozdelením epiku. Príklad: Pridanie nového zákazníka, Pridanie kontroly údajov do formulára, Mesačný výkaz účtu

Typy požiadaviek

Agilný plán obsahuje „tehly aj piesok“. Epiky (tehly), ktoré tvoria základ aplikácie a stories (piesok), ktoré tvoria detaily. Produktový vlastník tak má čas pripravovať epiky dopredu, zatiaľ čo tím má čas konkrétne požiadavky (stories) implementovať a dodávať.

Backlog požiadaviek je v agile zámerne tvorený tak, aby nebol detailný vo všetkých častiach. Detaily musia pribúdať postupne podľa priorít a potrieb používateľov. Backlog sa tak prirodzene rozpadá do menších častí s rôzou mierou detailov. Okrem pojmu epik sa pre tieto rôzne veľkosti požiadaviek zaužívali rôzne pojmy, ako napr. capability, feature, user story, atď.

Produktový backlog by mal popisovať produkt z dvoch hlavných pohľadov: z pohľadu štruktúry produktu a z pohľadu biznisu.

Správna stavba produktového backlogu (v niektorých zdrojoch nájdete navzájom zamenenú úroveň vlastností a epikov)

Téma, iniciatíva

Epik

User story

Iné typy požiadaviek

V produktovom backlogu by mali byť evidované všetky požiadavky . Backlog je tak jediným miestom, v ktorom sa dajú požiadavky nájsť, plánovať a spravovať.

V agile nie je nutné písať všetky požiadavky vo forme user story. V prípade technických požiadaviek, operatívnych činností a nefunkčných požiadaviek to je dokonca kontraproduktívne a vedie to k nezrozumiteľnému a často umelému zápisu.

Aj takéto požiadavky by však mali byť priorizované predovšetkým voči biznisovým. Umožní to tímu pridávať správnu hodnotu do produktu z biznisového aj technologického pohľadu.

Súvisiace články

Stiahnite si šablóny pre user story

Viac o požiadavkach

Na stiahnutie

epic karta

feature vlastnost karta

user story karta

agile product
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme