Elevator Statement

Produkty by mali mať jasnú víziu a definíciu, ktorá pomôže produktovému vlastníkovi udržať smerovanie inkrementálneho rozvoja produktu. Pomáha aj tímu pochopiť produkt a zároveň je skvelým argumentačným nástrojom pri priebežnej validácii potrieb ďalších vlastností v produkte.

Elevator statement je krátka veta popisujúca pre koho a čo produkt je, čím nie je a čím sa líši.

Elevator statement

Elevator statement

Elevator statement pripravuje produktový vlastník spolu so zástupcami obchodu a produktovým manažmentom. Najlepšie však je ak sa tvorby tejto definície môže zúčastniť aj celý tím. Pomáha to vytvoriť si vzťah k výsledku a pochopenie smerovania produktu. Tím tak má možnosť validovať akúkoľvek neskôr pridanú vlastnosť a skoro odhaliť zbytočné vlastnosti.

Elevator statement sa reviduje zvyčajne raz ročne. Najlepšie je ak je táo veta dostupná priamo v miestnosti tímu, pri backlogu, alebo Kanban tabuli.