Lead a Cycle time

Agilné praktiky vedú k rýchlejším dodávkam požiadaviek. Lead a cycle time metriky umožňujú ich jasne vizualizovať.

Lead time je čas od zadania požiadavky do momentu jej dodania. Lead time zahŕňa aj čas koľko strávila požiadavka v backlogu produktu a koľko ju priorizoval biznis. Cycle time je čas od momentu začatia práce po moment jej dodania. Cycle time teda začína od momentu, keď tím začal požiadavku implementovať.

Lead time Cycle time

Vzťah medzi lead a cycle time

Dobre nastavené agilné tímy vedia dodať biznisovú požaidavku do 1-5 dní. Aj s nasadením na produkčnej verzii. Vynikajúce tímy, ktoré sme podporovali, boli schopné nasadiť 40 produkčných verzií denne. Predovšetkým vďaka malým požiadavkám, dobrému rozpadu, automatizácii testovania a nasadzovania.

ScrumMaster by mal poznať tieto hodnoty, zmapovať a optimalizovať proces vývoja aj pomocou Value Stream Mapping techniky.

 

Mapovanie toku hodnoty

Value Stream Mapping (Mapovanie toku honodty)