Lean Canvas

Lean Canvas je jednoduššia alternatíva Business Model Canvasu. Je používaný predovšetkým startupmi, no videli sme ho a pomáhali tvoriť aj pre produkty, ktoré boli vytvárané v tradičných, už zabehnutých, spoločnostiach. Je napísaný zvyčajne na A4 stránke. Práve malá plocha mu práve dáva stručnosť, jasnosť a zrozumiteľnosť, ktoré sa hľadajú ťažko, no sú o to hodnotnejšie. Tímu to pomáha pochopiť aký produkt, pre koho, prečo robíme a čím je produkt jedinečný. Pomáha pochopiť kto je náš klient a akým spôsobom sa k nemu dostaneme. Pomáha definovať príjmový model a model nákladov.

Lean canvas je definovaný biznisom aj vývojovým tímom, aby všetci od začiatku projektu vedeli čo budú tvoriť. Následne počas vývoja by mal byť reflektovaný či už v jednotlivých personach a samotných položkách backlogu.

Na rozdiel od business canvasu sa snaží tím zamerať predovšetkým na problémy, ktoré zákazníci majú a ktorých vyriešenie zákazníkov zaujme natoľko, že produkt poskytujúci jedinečné hodnoty aj kúpia. Tímy sa snažia rozpoznať neférové výhody, ktoré konkurencia nemá a ktoré uľahčia vytvorenie a predaj produktu. Tím si vopred stanovuje metriky, ktorým si vie kedykoľvek overiť stav ich zámerov a v prípade potreby rýchlo zareagovať a zmeniť prístup.

Lean Canvas

Model Lean Canvasu

 

Grafické prevedenie modelu