Mapa zákazníkov

Enterprise produkty vyvíjané predovšetkým v B2B segmente je potrebné prispôsobiť rôznym klientom s často protichodnými požiadavkami. Tím potrebuje poznať svojich klientov, a preto by produktový vlastník mal zmapovať biznis prostredie a organizáciu klientov. Aby boli jasnejšie identifikované skutočné zdroje požiadaviek je potrebné zmapovať aj väzby klientov na ich klientov, teda ďalšie úrovne vzťahov.

U každého zákazníka, resp. oddelenia u zákazníka, by mal byť určený predstaviteľ, tzv. stakeholder. Takýchto predstaviteľov môže byť viacero a s rôznymi zodpovednosťami vzhľadom k produktu. Typicky sa v mapovaní zákazníkov pokračuje mapovaním stakeholderov.

Mapa zákazníkov

Mapa zákazníkov

Mapa zákazníkov je dostupná celému tímu aj kvôli určeniu prípadných dopadov v neskoršom plánovaní vývoja produktu.