web analytics
História Agile 2017-08-04T20:56:37+00:00

História Agile sa začala písať v 60-tych rokoch, kedy boli položené základy metód inkrementálneho vývoja softvérových produktov. Agile je postavené na princípoch štíhlej výroby (Lean) aplikovaných v priemyselnej výrobe od 50-tych rokov.

V polovici 90-tych rokov sa začali objavovať požiadavky na jednoduchšie IT procesy, ktoré by v porovnaní s tradičnými prístupmi:

 • zamedzili mikromanažmentu,
 • neboli založené na obmedzeniach a nariadeniach,
 • dali by zmysel práce v podobe výsledného produktu a spokojného klienta, nie množstva dokončených úloh a hotovej dokumentácie,
 • pomohli by klientovi s jeho biznisom,
 • umožnili by tímu maximálne využiť svoje schopnosti.

Tieto prístupy boli implementované v rôznych metodikách (Rational Unified Process, Scrum, DSDM, Crystal Clear, atď.). Neskôr boli vytvorené aj ďalšie postupy v širokom spektre oblastí potrebných pre tvorbu úspešných produktov, ako napr. testovanie, nasadenie, obchod a manažment.

Agile je tak skupina metód používaných tímami pre tvorbu produktov schopných prispôsobiť sa neustálym zmenám trhu.

Autori rôznych agilných metód identifikovali ich podobnosti, ktoré definovali v Agilnom Manifeste.

Potrebujete však vôbec Agile?

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other