Planning Poker (TM)

Agilné tímy je potrebné naučiť odhadovať tímovo. Ľudia sú dlhodobo zvyknutí odhadovať iba za seba, často so zvážením všetkým obmedzení a „čo ak“ možností. Navyše je praxou nechať odhadovať iba senior vývojárov, resp. expertov v danej oblasti. To spôsobuje problém s podhodnotením odhadu v prípade, že danú požiadavku má spracovať menej skúsený vývojár. Ďalšou výzvou je vysloviť názor, ktorý je iný než názor experta. Ľudia sa v takomto prípade radšej ani nevyjadria. Tieto problémy sa snaží vyriešiť technika Planning Poker, ktorej autorom je Mike Cohn z Mountain Goat Software.

Cieľom Planing poker je získať jeden spoločný odhad, jedno číslo označujúce komplexnosť požiadavky.

Základom Plannig Poker sú karty s číslami z upravenej Fibonnaciho, tzv. Planning Poker škály. Každý člen tímu dostane k dispozícii pri plánovaní takýto balíček kariet.

Ako hrať Planning Poker

 1. Produktový vlastník predstaví user story z backlogu.
 2. Tím má priestor spýtať sa vyjasňujúce otázky.
 3. Keď je tím prirpavený odhadovať, ScrumMaster naštartuje čas 10 sekúnd, počas ktorého každý člen tímu si vyberie kartu s danou náročnosťou. Kartu zatiaľ neukazuje.
 4. Po uplynutí daného času ScrumMaster vyzve členov tímu, aby ukázali svoje odhady.
 5. V tíme sa určite vyskytnú tri typy odhadov:
  • Jedna hodnota, ktorú bude mať väčšina tímu.
  • Menšia hodnota.
  • A väčšia hodnota.
 6. ScrumMaster vyzve ľudí s okrajovými hodnotami, aby vysvetlili dôvody pre svoje odhady.
 7. Takisto vyzve niekoho z väčšinovej skupiny.
 8. Po vysvetlení ScrumMaster spustí ďalšie kolo hlasovania o tej istej požiadavke.
 9. Po získaní spoločného odhadu sa prechádza na ďalšiu požiadavku a postup sa opakuje.

Tímy majú zvyčajne dohodnuté pravidlo o ukončení odhadovania user story pre prípad ak sa hodnoty neustále líšia. Niektoré tímy aplikujú „3x a dosť“, iné „Názor experta“, ďalšie „Demokratická väčšina vyhráva“.

Planning Poker karty

Planning Poker karty

Planning Poker technika je vhodná predovšetkým pre nové tímy, v ktorých je potrebné vybudovať možnosť otvorenej komunikácie a rovnakého chápania problému a jeho riešenia. Poskytuje možnosť sa vyjadriť všetkým členom tímu bez ohľadu na silu hlasu. Rozdiely v chápaní sa diskusiou veľmi rýchlo zotrú a k dohode sa tím dostane veľmi rýchlo. Časom opadne aj nutnosť mnohokrát opakovať kolá hlasovania.

Rýchlejšou technikou je matica. Ďalšou technikou je napr. magická tabuľka, silent estimation, finger voting, atď.