Sprint review

Stretnutie tímu, produktového vlastníka a zástupcov biznisu, počas ktorého tím prezentuje stav realizácie plánovaných úloh tak, aby klient vedel prispôsobiť svoje plány pre nasadenie požiadaviek, resp. pre zmenu ďalších zámerov pre nasledujúce sprinty.

Klienti, pre ktorých tím vyvíja, tak majú maximálnu transparentnosť o stave vývoja produktu a možnosť okamžitej spätnej väzby. Veľkou výhodou je aj osobné stretnutie vývojového tímu s klientmi, ktoré pomáha zlepšiť vzájomné vzťahy.

Sprint review

Ciele

 • Transparentnosť stavu pred koncom sprintu.

 • Validácia stavu riešenia požiadaviek.

 • Získanie spätnej väzby zákazníkov, resp. stakeholderov.

Pozn. Zodpovednosti jednotlivých rolí sa vzhľadom na produkt, projekt, resp. obchodný model môžu líšiť od nasledujúceho návrhu.

Rola Aktivity
Produktový vlastník
 1. Predstavenie cieľov sprinu.
 2. Predstavenie plánovaných požiadaviek sprintu, ktoré sa tím zaviazal dodať.
 3. Prehľad dokončených, nedokončených, pridaných a odobraných požiadaviek sprintu.
 4. Informatívny prehľad o prípadných opravách chýb a implementovaných technologických vylepšeniach.
Scrum master
 1. Organizácia stretnutia a pozvanie účastníkov podľa matice stakeholderov a komunikačného plánu projektu.
 2. Moderovanie stretnutia.
 3. Evidencia spätnej väzby.
Tím
 1. Informovanie o stave riešenia požiadaviek sprintu.
 2. Demo vybraných vlastností.

Agenda

 • Kedy sprint začal a kedy skončil?

 • Kto počas neho pracoval na výsledku?

 • Čo bolo cieľom sprintu?

 • Čo bolo plánované?

 • Čo bolo dokončené a čo nie?

 • Čo bolo pridané do sprintu a odobrané zo sprintu?

 • Na aké riziká a problémy tím narazil?

 • Ukážka vybraných požiadaviek.

 • Spätná väzba od zúčastnených.

 • Informácia o nasledujúcom sprinte.

Aktivita Trvanie (max) Popis
Ciele sprintu 5 min.
 • Produktový vlastník predstaví hlavný cieľ sprintu.
 • Produktový vlastník informuje účastníkov o stave implementácie roadmapy produktu.
Hlavné požiadavky 5 min.
 • Produktový vlastník predstaví 1-3 kľúčové požiadavky sprintu.
Prehľad stavu riešenia
 • Produktový vlastník informuje o štatistike vývoja plánovaných požiadaviek vs. realita.
 • Informovať o množstve akceptovaných, dokončených, nedokončených, pridaných a zrušených požiadaviek sprintu.
 • Informácia o dôležitých technologických zmenách.
 • Štatistický prehľad opráv chýb.
 • Metriky sprintu a verzie.
Demo 15 min.
 • Tím predstaví 1-3 krátke ukážky požiadaviek dokončených v sprinte.
Spätná väzba 10 min.
 • ScrumMaster vyzve účastníkov pre poskytnutie spätnej väzby
Ukončenie 5 min.
 • ScrumMaster informuje o termíne a mieste nasledujúceho dema.
 • Ukončenie schôdzky.
 • ScrumMaster aktualizuje tímové stránky a zverejní prezentáciu použitú počas sprint review.

Očakávaný výsledok

 • Validovaný stav riešenia sprintu.

 • Aktualizovaná roadmapa produktu.

 • Získaná spätná väzba od klientov, stakeholderov, resp. závislých tímov.

Na stiahnutie