Business Model Canvas

Popis biznis modelu, našej vízie, ako sa odlišujeme, pre koho produkt tvoríme, ako budeme zarábať a aké náklady predpokladáme. Je vhodný pre komplexnejšie produkty.

Business Model Canvas je popísaný produktovým manažérom, zástupcami obchodu a marketingu. Jeho príprava vyžaduje čas a trpezlivosť. Nie je neobvyklé ak dobrý business model canvas vznikne počas obdobia niekoľkých mesiacov. Spracujte ho počas viacerých brainstorming stretnutí. Dajte si medzi nimi prestávky, aj niekoľko dní. Nechajte ho zavesený v miestnosti tak, aby ste sa mohli k nemu vrátť keď vás napadne ďalšia myšlienka. Nalepte ju na canvas na lístočku. V pravidelných intervaloch si prejdite spolu lístočky a upravte canvas. Predovšetkým sa snažte ho zjednodušiť, zostručniť tak, aby sa z neho nestratila podstatná hodnota.

Čím bude canvas stručnejší, tým viac bude zrozumiteľnejší a zapamätateľnejší. Prejaví sa to predovšetkým počas vývoja produktu vo forme validácie zmyslu každej ďalšej vlastnosti, ktorú budete chcieť do produktu pridať.

Business Model Canvas

Business Model Canvas